آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

مالیه بر اساس قانون مالیات جمع‌آوری می‌شود/ کشور به خودکفایی می‌رسد

وزارت مالیه می‌گوید مالیات در کشور مطابق قانون مالیات که از سال ۱۳۹۴ نافذ است، جمع آوری می‌شود.

وزارت مالیه می‌گوید مالیات در کشور مطابق قانون مالیات که از سال ۱۳۹۴ نافذ است، جمع آوری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد عیسی قدرت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه که امروز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، افزود: هیچ مالیه‌ای بیرون از چهارچوب قانون مالیات جمع آوری نشده است.
او گفت وزارت مالیه به خصوص معینیت عواید و گمرکات با تمرکز بر ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاحات ودر عین زمان با تنفیذ قانون یکسان در تمام بخش‌های مالیاتی، توانسته است مالیات را به شکل درست جمع آوری نماید.
در همین حال، یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت چند روز پیش مطبوعات خبری را به نقل از اتاق تجارت و سرمایه گذاری از دو برابر شدن مالیات گزارش داده اند. اما آقای مومند تأکید کرد که آن خبر از سوی مطبوعات تحریف شده است.
او گفت مالیات از پنج سال به اینسو براساس قانون نافذه جمع آوری می‌گردد و هیچ افزایشی در مالیات به وجود نیامده است.
دولت افغانستان متعهد بر ایجاد خود کفایی است و برای جامعه بین‌المللی و مردم افغانستان تعهد داده که در سال‌های بعدی به سوی سیر خود کفایی می‌رود.
کوشش نهایی حکومت به خصوص وزارت مالیه ومعینیت گمرکات این خواهد بود که افغانستان به خود کفایی برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا