آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

منظوری ۳۵ پروژه به شمول احداث جاده نهرشاهی بلخ از سوی تدارکات ملی

کمیسیون تدارکات ملی از میان ۳۷ مورد تدارکاتی ۳۵ مورد آن را به شمول پروژه احداث جاده نهرشاهی ولایت بلخ، ارزش کلی ۳٫۶ میلیار افغانی منظور کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، قرارداد پروژه اعمار ۱۴.۵ کیلومتر جاده اسفالت نهر شاهی (لنگر خانه) با ساخت آب‌رو آن از جاده عمومی مزار شریف – شبرغان الی قریه بابا قچقار، ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات به شمول ۳۴ پروژه دیگر منظور شد.
۱۲ درخواست قرارداد پروژه استخدام موسسات همکار در ۱۷ ولایت کشور مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد تهیه وتدارک به مقدار۵ هزار تن گاز LPG برای ریاست تصدی تدویر مراقبت مکروریان‌ها مربوط شهرداری کابل، قرارداد پروژه باز سازی کانال ارچی بسته پنجم مربوط وزارت انرژی و آب، قرارداد پروژه های چکدم ولایات مربوط وزارت انرژی و آب، قرارداد پروژه انتقال ۷۵ هزار متریک تُن گندم خوراکه کمکی کشور هندوستان ازبندر کندولای هند – ولایت نیمروز و از آنجا به ذخایر سیلوی کشور مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرارداد دیزاین، اکمال و نصب ترانسمیشن لاین‌های مزارشریف مربوط شرکت برشنا از پروژه‌های مهم دیگر است که منظوری دریافت کرد.
قرارداد پروژه تدارک ۶۳ قلم وسایل و تجهیزات کمره‌ها امنیتی میدان هوایی کابل، قرارداد اکمالات زغال سنگ و چون وزارت دفاع ملی، درخواست شهرداری کابل، درخواست وزارت زراعت و قرارد تهیه تیل پترول ریاست امنیت ملی از دیگر قراردادهای مهم بود که منظور شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا