افغانستاننرخ ارز

نرخ لحظه ای اسعار

پنج شنبه ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۶

۱_دالر خرید …………….. ۹۰٫۵۵
۱_دالر فروش …………….. ۹۰٫۶۰
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۵٫۲۰
۱_دالراسترلیا فروش ……… ۶۵٫۴۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۷۱٫۸۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۷۲٫۰۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۹۴٫۸۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۹۵٫۰۰
۱_یورو خرید ……………….. ۱۰۳٫۸۰
۱_یورو فروش ………………. ۱۰۴٫۰۰
۱_پوند خرید ………………… ۱۲۱٫۰۰
۱_پوند فروش ………………. ۱۲۱٫۲۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۴٫۱۰
۱_درهم فروش ……………… ۲۴٫۲۰
۱_ریال خرید ………………… ۲۳٫۶۰
۱_ریال فروش ……………….. ۲۳٫۷۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۹٫۵۰
۱_ لیره ترکیه فروش …………۹٫۷۰
فی هزارتومان خرید ………….. ۳٫۲۸
فی هزارتومان فروش …………. ۳٫۳۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۹۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۰۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۴۹۸٫۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۴۹۹٫۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۸۱٫۵۰
دالر به دالر فروش ……………… ۱۸۱٫۷۰
تومان به دالر خرید ………………. ۲۷۶۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۲۷۵۵۰

نرخ هاسعار هرلحظه درتغییر بوده بازارثابت نمیباشد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا