آخرین اخباراسلایدشوافغانستانمحیط زیست

نشست ۳ روزه بررسی تغییرات اقلیمی در کشور

خبرگزاری دید: با همکاری مشترک اداره ملی حفاظت از محیط زیست طا-لبان و کمیته ناروی برای افغانستان، نشست ملی سه روزه در مورد تغییرات اقلیمی افغانستان در مرکز رسانه ها و اطلاعات حکومت آغاز شده است. این نشست با کنفرانس بین المللی آسیب ها و اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی در افغانستان و از سرگیری پروژه های معلق در زمینه تغییرات اقلیمی در شهر اسلو ناروی از طریق کنفرانس ویدیویی وصل می‌شود و تبادل نظر صورت می گیرد.

در این نشست که از روز گذشته ( ۳ثور) آغاز و تا روز آینده ( ۵ ثور) ادامه دارد علاوه بر اداره ملی حفاظت محیط زیست، وزارت دولت در مبارزه با حوادث طبیعی، وزارت آب و انرژی، زراعت، آبیاری و مالداری، بازسازی و انکشاف دهات، وزارت سرحدات و قبایل، شاروالی کابل، اداره آموزش های تخنیکی و مسلکی و نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی شرکت کرده اند.

به نقل از شمشماد؛ زین العابدین عابد، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد خسارات گرما صحبت کرد و گفت:” عامل اصلی تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه ای است که بیشتر آنها ناشی از توسعه کارخانه ها و صنعت در کشورهای توسعه یافته به وجود می‌آید. اگرچه افغانستان نقش بسیار کمی در تغییرات اقلیمی دارد، اما صدمهٔ فوق العاده ای در آب، زراعت، جنگل ها، انرژی، زمین های سبز، علفزارها، زندگی متنوع و سایر بخش ها دیده است.”

عابد در این نشست افزود که خشکسالی های پی در پی، سیلاب ها، کمبود آب و محصولات زراعتی مشکلات زیادی را برای مردم و جامعه ایجاد کرده و جان آنها را با خطر مواجه کرده است.

رئیس کمیته ناروی برای افغانستان در سخنان خود در گفتگوی ملی سه روزه در مورد تغییرات اقلیمی افغانستان با همکاری کمیتهٔ ناروی برای افغانستان تاکید کرد که می‌تواند صدای مردم افغانستان را در مورد تغییرات اقلیمی به جهان برساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا