آخرین اخبارآزادی بیاناسلایدشوافغانستانتحلیلجهانحقوق بشرحکومتخبر های مهممنطقه

هبت‌الله در کابل/ اطاعت محض برای خود می‌خواهد

خبرگزاری دید:  ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طا-لبان در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمده است. وی جایگاه رهبرمعنوی طا-لبان  و ترسیم خطوط فکری و همچنین چینش نظام سیاسی این گروه را نیز با خود دارد. پیش‌بینی می شود که این سفر، خاص برای سر و سامان دادن به وضعیت داخلی طا-لبان، تحکیم جایگاه رهبری، تأکید بر فرمان پذیری از فرامین ملا هبت الله به عنوان یک امر واجب، تنبیه یا همراه ساختن برخی جریان‌های منتقد درون طا-لبانی با قندهار ، کنترل و مدیریت هر چه بهتر منابع مالی و همچنین گوشزد کردن خطوط اساسی طا-لبان در روند مذاکره با کشورهای خارجی صورت گرفته است. در این میان هیچ تغییری در دستور کار ملا هبت الله نسبت به سیاست‌ها و محدودیت‌های این گروه در قبال مردم و شهروندان کشور نخواهد آمد.

رهبر طا-لبان در دیدار با والیان این گروه در کابل براطاعت از فرامین خود تأکید کرده است موضوعی که بارها به نقل از وی به مقامات طا-لبان ابلاغ شده است و پیروی از آن را  به عنوان یک رکن اساسی اسلام بر همه “واجب” اعلام داشته است و هشدار داده است که از نافرمانی پرهیز کنند.

گرچه بر اساس شواهد و گزارشات موثقی که تا کنون از برخی اظهار نظرهای مقامات پایتخت نشین حکومت سرپرست استخراج می شود در این میان رقابت و تنش شدیدی میان طرفداران ملا هبت‌الله و دیگر جریان‌های موثر در درون طا-لبان به بیرون درز کرده است به طوری که رهبر گروه طا-لبان با گماردن افراد نزدیک به خود، مدیریت چهره‌های مطرح طا-لبان را در پست‌های کلیدی و همچنین اجراات و کنترل فرامین در چنته گرفته است.

با اینحال؛ این موضوع در اولین خبرنامه‌ی رسمی طا-لبان پس از حضور رهبر این گروه در کابل مشهود است در خبرنامه امده است که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، به والیان خود گفته است که از انتصاب براساس روابط شخصی و خویشاوندی پرهیز کنند و انتصاب کارمندان باید براساس تأمین منافع حکومت طا-لبان صورت گیرد.

در این سخنرانی همچنین تاکید شده است که مسئولان مکلف به انجام وظایف مشخص خود هستند و هیچ‌کس نباید مکلفیت‌های اضافی را بر دیگران تحمیل کند.

از سویی برخی منابع مطلع از درون نشست رهبر طا-لبان و مقامات این گروه می گویند؛ در نشست خصوصی بین رهبر طا-لبان و کابینه گفتگوهای صریح و شفافی صورت گرفته وبسیاری از مشکلات طرح شده و در برخی از موارد دستورات صریحی صادر شده است.

این در حالی‌ست که در باره اعمال محدودیت بر زنان و دختران کشور تا کنون اظهار نظر و یا دستوری جدیدی از سوی رهبر این گروه نقل نشده است. 

پیش بینی می شود که این سفر، خاص برای سر و سامان دادن به وضعیت داخلی طا-لبان، تحکیم جایگاه رهبری، تأکید بر فرمان پذیری از فرامین ملا هبت الله به عنوان یک امر واجب، تنبیه یا همراه ساختن برخی جریان‌های منتقد درون طا-لبانی با قندهار ، کنترل و مدیریت هر چه بهتر منابع مالی و همچنین گوشزد کردن خطوط اساسی طا-لبان در روند مذاکره با کشورهای خارجی صورت گرفته است. در این میان هیچ تغییری در دستور کار ملا هبت الله نسبت به سیاست‌ها و محدودیت‌های این گروه در قبال مردم و شهروندان کشور نخواهد آمد.

اینگونه به نظر میرسد که ملا هبت‌الله با حضور خود در مرکز دیپلماسی طا-لبان می‌خواهد یکبار دیگر جایگاه رهبری خود را یادآوری کرده و بر فرمان پذیری از خود تأکید کند.

با این تفاصیل نمی توان به وقوع تغییر در ماهیّت سیاسی طا-لبان امید داشت و یا اینکه وی برای نرمش با مردم یا رفع برخی محدودیت ها از مردم من جمله زنان و دختران به قندهار برگردد.

این سفر وی، تنها برای تحکیم هر چه بیشتر جایگاه رهبر طا-لبان و پیروی بدون و قید و شرط از فرامین ملا هبت‌الله انجام شده است. گرچه رهبر طا-لبان در این سفر جریان‌های مدعی رقابت با خود را نیز به نحوی هر چه بیشتر با خود همراه خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا