آخرین اخبارافغانستان

والی جدید فاریاب رسماً به کارش آغاز کرد


جنرال همایون فوزی، والی جدید التقرر ولایت فاریاب، با تدویر محفلی، به حیث والی این ولایت معرفی شده و به کار خویش رسماً آغاز کرد.
در محفل معرفی والی جدید فاریاب، تیمور شاهران، معین ارگان‌های محلی، حکم تقرری والی فاریاب را به خوانش گرفت.
به گزارش خبرگزاری دید، والی جدید فاریاب طی صحبت‌هایش به مردم وعده و اطمینان داد که در عرصه‌های مختلف صادقانه خدمت خواهد کرد.
والی جدید فاریاب گفت که به خاطر تامین عدالت اجتماعی و انفاذ قانون، تامین امنیت، بازسازی، نوسازی و پروژه‌های انکشافی، با مشوره و مصلحت‌های مردم تلاش خواهد کرد.
از سوی دیگر، محمد سمیع خیرخواه، رییس شورای ولایتی فاریاب در جریان سخنانش به والی فاریاب وعده همکاری سپرده و از دولت نیز خواست تا به وضعیت امنیتی فاریاب توجه جدی کند.
در همین حال، باشند‌گان فاریاب از والی جدید شان تقاضا دارند که در راستای تامین امنیت، ایجاد شغل، برچیدن فساد اداری و جذب پروژه‌های انکشافی در این ولایت تلاش کرده ومردم را از مشکلات یاد شده نجات بدهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا