آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاست

مبارزه با کرونا و چالش‌های اقتصادی در نشست فوق‌العاده کابینه بررسی شد

نشست فوق‌العاده کابینه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده بود، به کارزار مبارزه با کرونا، چگونگی ایجاد سهولت برای مردم، نگرانی‌های اقتصادی و مسایل سیاسی کشور پرداخت.

به نقل از ارگ، در نشست فوق‌العاده کابینه که امروز پنجشنبه(۱ جوزا) از طریق ویدئوکال برگزار شد، محمد اشرف غنی رییس جمهور ضمن دعا برای قربانیان قوای مسلح کشور، فرا رسیدن عید فطر را به ملت افغانستان تبریک عرض نمود و از مردم خواست، تا غرض جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛ از دید و بازدید در روزهای عید صرف نظر نمایند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل بر اساس نگرانی‌های اقتصادی اصناف و دکانداران طرح رفع تدریجی محدودیت در فعالیت اصناف و دکانداران و تنظیم گشت و گذار وسایط را مطابق تقسیم اوقات معینه به جلسه ارائه کرد و گفت که  به اساس درخواست مکرر اصناف و دکانداران جهت فعالیت و بازگشایی مجدد مارکیت‌ها، دکاکین و فروشگاه‌ها این طرح با در نظرداشت ضرورت‌های جدی اقتصادی و عینی کشور و ادارات ذیربط در مشوره با ادارات ذیربط ترتیب گردیده است.

والی کابل گفت که در طرح متذکره تفکیک تنظیم اوقات فعالیت دکان‌ها، سرای‌ها، اصناف، زرگری ها، صرافان و مندوی ها با رعایت حتمی رهنمودهای صحی وزارت صحت عامه تصریح و همچنان تنظیم گشت و گذار وسایط ترانسپورتی با تفکیک وسایط که گشت و گذار آن الزامی پنداشته شده، اجازۀ گشت و گذار وسایط تیز رفتار با در نظرداشت نمبر آخر پلیت آن‌ها به روزهای طاق و جفت، اجازۀ تردد وسایط بلند تناژ از ساعت ۹ شب الی ۵ صبح و ممنوعیت بیش تر از سه مسافر در وسایط مسافر بری شهری می‌باشد.

کابینه طرح مذکور را با در نظر داشت رعایت تدابیر صحی و دستورالعمل‌های وزارت صحت عامه مورد تائید قرار داد و والی کابل را موظف نمود، تا این طرح را بعد از استثنا قرار دادن وسایط شهرداری، تعیین ساعت کاری مشخص برای صرافی‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی و اخذ تعهد کتبی از اصناف مبنی بر رفع محدودیت به درخواست آنها؛ طبق تقسیم اوقات معینه تطبیق نماید.

همچنان کابینه، کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را موظف ساخت تا طرح رفع تدریجی محدودیت در فعالیت اصناف و دکانداران و گشت و گذار وسایط مطابق تقسیم اوقات معینه را در سایر ولایات نیز با در نظر داشت و رعایت کامل دستورالعمل‌های وزارت صحت عامه و رعایت قواعد تدریجی رفع محدودیت که از جانب وزارت صحت عامه ارایه می‌گردد، تطبیق نماید.

به همین ترتیب کابینه، وزارت ارشاد، حج و اوقاف را موظف نمود تا در همکاری با شورای علمای مرکز و ولایات پیرامون تجلیل مراسم عید با در نظرداشت شرایط کنونی صحی، اطلاع دهی به مردم در مورد خطرات شیوع بیشتر ویروس کرونا، جلوگیری از تجمعات و رعایت دستورالعمل و قواعد وزارت صحت عامه از طریق منابر، مساجد و تکایا اقدام نماید.

کابینه همچنان، وزارت صحت عامه را موظف نمود، تا طرح رفع تدریجی قیود و مرحله وار خروج از قرنطین را با تناسب به وضعیت صحی کشور نهایی و به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.

میوند رهیاب کمیشنر بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در مورد چگونگی تنظیم و ساعات کاری ادارات ملکی بعد از ایام عید به جلسه پیشنهاداتی را ارایه که کابینه دو شفت کاری را در هر روز برای تنظیم امور مربوط ادارات ملکی دولتی تصویب نموده و کمیتۀ را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری توظیف نمود، تا ساعات و شفت های کاری را به شکل شفت صبح و بعد از ظهر تنظیم تا مورد اجرا قرار گرید و طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ادارات ملکی و ضمایم و تعدیلات آنرا بازنگری و طرح جدید را به منصۀ اجرا قرار دهد.

همچنان این کمیته موظف گردید، تا چگونگی تداوم برنامه های آموزشی وزارت های تحصیلات عالی و معارف و چگونگی ساعات فعالیت نهادهای سکتور خصوصی را با اخذ مشوره از نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، وزارت های تحصیلات عالی، معارف  و کار و امور اجتماعی  با رعایت رهنمودهای وزارت صحت عامه مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را به رهبری حکومت ارایه نماید.

در اخیر جلسه، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه  تقاضای آن وزارت را مبنی بر منظوری کمک و همکاری تعدادی از موسسات ملی و بین المللی در قسمت مبارزه با ویروس کرونا، به جلسه ارایه کرد که کابینه ضمن تائید کمک و همکاری موسسات Islamic Reliefe World، Help جرمنی در افغانستان و World Vision International؛ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را موظف نمود، تا به همکاری سرپرست وزارت مالیه لایحه مشخص جهت تعیین سقف برای مراجع منظور کننده کمک های نهادهای ملی و بین‌المللی غرض مبارزه با ویروس کرونا را با در نظر داشت نظریات سرپرست وزارت امور خارجه ترتیب و به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا