آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

چرا عبدالرزاق وحیدی زندانی شد؟

این رفتار حکومت از هر جا که منشا گرفته است روشن نیست. ولی این آشکار است که این رفتار به حد جنون آور قومگرایانه، بی‌دلیل، فاقد توجیه قانونی و نسنجیده است.

عبدالرزق وحیدی وزیر پیشین مخابرات که قبلاً از محاکمه علنی برائت حاصل نموده بود، به وسیله محکمه غیابی محکوم، سپس گرفتار و زندانی شده است. اکلیل حکیمی، فاروق وردک و افراد حلقه نزدیک به رییس جمهور که دست باز به فساد مالی دارند و متهم به حیف و میل کردن ملیون‌ها دالر استند، تقدیر می‌شوند ولی عبدالرزاق وحیدی محکمه می‌شود. چرا عبدالرزق وحیدی؟ دلایل ذیل از جمله مهم ترین عوامل و دلایل زندانی کردن وی بشمار می‌رود.
نخست، یک دلیل این است که عبدالرزاق وحیدی هزاره است و به جرم هزاره بودن شکنجه می‌شود. زیرا دستگاه حکومت غنی به سرحد جنون آور قومگرایانه عمل نموده و در پی نابودی اقوام است.
دوم، در نگاه عمیق‌تر می‌توان ادعا کرد که اگر حتی غنی قومی عمل کند اکنون که کمپاین های انتخاباتی نزدیک است چنین نمی‌کند. زیرا افکار عامه علیه غنی می‌شود. حکومت غنی تا حدودی رفتار قومی را در پوشش و به صورت پنهانی اجرا می‌کند و تیغ تعصب را چنین آشکار جولان نمی‌دهد. بلکه رفتارهای به ظاهر ملی‌گرایانه بروز می‌دهد. به نظر می‌رسد عبدالرزاق وحیدی از رازهای خطرناکی باخبر است که ممکن به نابودی حکومت تمام شود. بنابرین، وی را زندانی کرده است تا لب‌های را او بدوزد و مهر سکوت بر افشاگری‌های وی بزند.
سوم، در تحلیل دیگر می‌توان ادعا کرد که اسناد فراونی از گزینش‌های قومگرایانه غنی نشر می‌شود و تنفر اجتماعی هر روز نسبت به غنی بیشتر می‌شود. وسعت این تنفر به اندازه‌ایست که گاهی آدم احساس می‌کند، فردا در سراسر کشورعلیه غنی قیام می‌شود. وحیدی با نوشته‌هایش، سخنرانی‌هایش و بیانات زیرکانه، منسجم و مستدلش در خلق چنین فضا سهمی بزرگ دارد. غنی او را زندانی کرده است تا یکی از بزرگترین تربیون‌های آگاهی را خاموش نموده و فشار بر حکومت را کم کند.
چهارم، برخی نیز بدین باور استند که حکومت غنی با ترس، فشار و ارعاب از قبیل تهدید به محکمه کردن، به زبان بسیاری از سیاسیون مهر سکوت را می‌گذارد. هیچ کس که از رازهای بزرگ حکومت با خبر است از ترس نمی‌تواند صدا بلند کند. ولی وحیدی شجاعت نشان داد از محکمه نترسید، به محکمه علنی حاضر شد. از غنی نترسید و به افشاگری ادامه داد. حکومت نتوانست او را بترساند که خاموش شود. این دلاوری و شجاعت سبب شد که ایستادگی نماید و حکومت نیز در پی خاموش کردن وی است. او در راه شجاعتش و شهامت اش قربانی شد.
پرونده وحیدی نسبت به بسیاری از افراد پاک، روشن و شفاف است. حکومت هیچ توجیه قانونی برای زندانی کرد وی ندارد. این رفتار حکومت از هر جا که منشا گرفته است روشن نیست. ولی این آشکار است که این رفتار به حد جنون آور قومگرایانه، بی‌دلیل، فاقد توجیه قانونی و نسنجیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا