آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

حکومت در جنگ وحشیانه قرار دارد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در مراسم گشایش فرماندهی مشترک قطعات خاص در کابل گفت: شیوه جنگ تغییر کرده و دولت افغانستان امروز در یک جنگ وحشیانه قرار دارد که هر روز جان مردم بی‌گناه کشور را می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور امروز شنبه (۱۹حوت) در محفل ایجاد و گشایش فرماندهی مشترک قطعات خاص، با تقدیر از مبارزات نیروهای امنیتی عیله گروه‌های تروریستی، بوجود آوردن قطعات خاص را به منظور توانایی بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عنوان کرده افزود که آن‌ها شیرانی هستند که دشمن از آن‌ها در فرار است و در هرجا که باشند قلب دشمن را از تپش باز می‌دارند.
رییس جمهور غنی که در این محفل سخنرانی می‌کرد گفت:« شیوه جنگ تغییر کرده است و ما امروز در یک جنگ وحشیانه قرار داریم که هر روز جان مردم بی‌گناه ما را می‌گیرد و عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی، به خصوص قطعات خاص باید سنجیده و پلان شده باشد تا بتوانند در برابر دشمن با کمترین تلفات پیروز شوند.»
آقای غنی با اشاره به تاریخ ۵هزار ساله کشور خطاب به نیروهای امنیتی گفت: تا زمانی که افغانستان شما را دارد، دشمنانش را از بین برده و ۵ هزار سال دیگر نیز دوام خواهد کرد.
همچنان رییس جمهور با ستودن کارکردهای امنیت ملی گفت که برای امنیت ملی جلوگیری از تلفات افراد ملکی باید در اولویت کاری‌اش باشد و امنیت ملی بدان باورمند است.
وی با ابراز اعتماد به نیروهای امنیتی تصریح کرد که تاریخ امنیت در افغانستان دارای فصل ناتمامی است که آن‌ها باید این فصل ناتمام را تمام کنند.
گفتنی است که نبود امنیت یکی از نگرانی‌های عمده مردم افغانستان است که هر روز، جان ده‌ها تن را می‌گیرد و ده‌ها خانواده دیگر را بی سرپرست می‌سازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا