آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

این جنگ، جنگ ما نیست!

ما ظرفیت مهارسازی جنگ را در جبهات نداریم. فکر جنگ، فرسنگ‌ها دور از افغانستان طرح‌ریزی می‌شود و منابع جنگ نیز از آن‌جا می‌آید. ما فقط به سیاست‌مداران هوشیار و با درایت نیاز داریم تا دست‌رسی خود را به‌آن ناکجا‌آباد بیش‌تر سازد.


پوشیده نیست که جنگ افغانستان، از پیچیده‌ترین جنگ‌های معاصر در جهان است. این جنگ، تنها جنگ جبهه‌‌ای نه، بل جنگ فکری، جنگ استخباراتی، جنگ منافع استراتژیک دولت‌های منطقه و ابرقدرت‌های جهان است. ما نه سازنده جنگ، نه برنده جنگ و نه بازنده جنگ هستیم. ما فقط قربانی این جنگ پیچیده هستیم. ما سه گروه از قربانیان جنگ داریم. قربانیان رسمی که در چارچوب دولت فعال هستند، قربانیان غیر رسمی که غیر نظامیان‌اند و مزدوران پول‌های سیاه کشورهای شامل جنگ که در چندین جبهه می‌جنگند. گهی داعش، گهی طالب، گهی حزب اسلامی و گهی یک وحشت تازه می‌شوند. به‌‌ تحلیل من، ما ظرفیت مهارسازی جنگ را در جبهات نداریم. فکر جنگ، فرسنگ‌ها دور از افغانستان طرح‌ریزی می‌شود و منابع جنگ نیز از آن‌جا می‌آید. ما فقط به سیاست‌مداران هوشیار و با درایت نیاز داریم تا دست‌رسی خود را به‌آن ناکجا‌آباد بیش‌تر سازد.
واشنگتن، مسکو، لندن، پیکنگ و دهلی نو، کلید داران این جنگ هستند. پاکستان برگزار کننده و سازمان‌ده این جنگ است. در جمع حامیانِ جنگ، کشورهای پول‌ساز به‌ سان عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و در همسایه‌گی ما ایران قرار دارد. تمام این دولت‌ها مراکز مطالعات سیاست خارجی، نهادهای استراتژیک و فکر دارند که وضعیت جنگ را در افغانستان بررسی و نظارت می‌کنند. این نهادها را غول‌های اقتصادی امریکا که انحصار سرمایه جهان را در دست دارند می‌چرخانند. نفت، معادن کم‌پیدا، مواد انرژی‌زای اتومی و هژمونی ژیوپولیتیک در اهداف شامخ این دولت‌ها قرار دارد. جغرافیای سیاسی افغانستان در تمام این اهداف جای مهم دارد. از این‌رو جنگ افغانستان، پیچیده‌ترین جنگ معاصر در جهان است. این جنگ، جنگ سرنوشت آینده «امپریالیزم» معاصر است. اما چون در میدان سیاسی افغانستان اتفاق می‌افتد به‌نام «جنگ افغانستان» شهره شده است. این‌جا به عنوان پژوهش‌گری‌که وضعیت جهان را از نزدیک دنبال می‌کنم اجازه دهید بگویم مهار سازی این جنگ، کار دولت وحدت ملی با رهبران «شهید پرورش» نیست.
نوشته از: ملک ستیز تحلیلگر مسایل سیاسی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا