آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارش

سیگار: امریکا درک درستی از روابط اجتماعی افغانستان نداشت

بر بنیاد این گزارش که روی انکشاف سکتور خصوصی و رشد اقتصادی افغانستان متمرکز می‌باشد، ایالات متحده امریکا نتواست رابطه بین افراد فاسد و افراد قدرتمند را در جامعه افغانستان درک کند.


اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) می گوید که نحوه کمک‌های مالی امریکا در برخی موارد سبب تشویق فساد در افغانستان شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سیگار با نشر گزارشی گفته که روش تامین این کمک‌ها به افغانستان، هماهنگی بین ادارات مختلف حکومت امریکا را مغلق‌تر ساخت و تحمل ضمنی فساد در افغانستان و حمایت «غیر عمدی» امریکا از مقام‌های فاسد حکومت افغانستان موجب شد تا افغان‌ها از برنامه‌های انکشاف سکتور خصوصی کمتر حمایت کنند.
بر بنیاد این گزارش که روی انکشاف سکتور خصوصی و رشد اقتصادی افغانستان متمرکز می‌باشد، ایالات متحده امریکا نتواست رابطه بین افراد فاسد و افراد قدرتمند را در جامعه افغانستان درک کند.
در این گزارش همچنان آمده، تلاش‌هایی که به منظور انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان رویدست گرفته شد، با واقعیت‌های اقتصادی و امنیتی این کشور، ظرفیت ادارات حکومتی، روابط کابل با همسایگان‌اش و فساد اداری موجود در این کشور همسویی و مطابقت نداشته است.
سیگار می‌افزاید که رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های نخست پس از سقوط طالبان عمدتاً به دلیل راه‌اندازی برنامه‌های بازسازی و میزان بلند مصرف پول توسط کشورهای خارجی بلند رفت و روی همین دلیل میزان این رشد اقتصادی دوامدار باقی نماند.
در همین حال، بر بنیاد آمار بانک جهانی میزان رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا کنون، سیر نوسانی را پیموده است. رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ به ۲۱ در صد می‌رسید در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲.۳ در صد کاهش یافته است.
در گزارش سیگار از کارشناسان و متخصصین خارجی در افغانستان نیز انتقاد شده و به گفته این گزارش، کارشناسان فنی که در سطوح بلند برنامه‌های بازسازی کار می‌کردند، در بسیاری موارد از شرایط افغانستان بی‌خبر بودند و یا حتی دانش و تجربه کار در کشورهای پس از جنگ و کشورهای رو به انکشاف را نداشتند.
سیگار با انتقاد از روند گذار نظام اقتصادی افغانستان به اقتصاد بازار گفته است که این روند با سرعت زیاد و در عدم موجودیت نهادهای پاسخگو و عاری از نفوذ «قدرتمندان فاسد» عملی شد.
جان سوپکو سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، هنگام نشر این گزارش بر تقویت و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان تاکید کرد و خاطر نشان ساخته است که توسعه سکتور خصوصی می‌تواند وابستگی افغانستان را به کمک‌های بین‌المللی کاهش بدهد.
سیگار پیشنهاد کرده تا اداره توسعه بین‌المللی امریکا و وزارت خارجه این کشور، حکومت افغانستان را در بازنگری تمام توافقنامه‌های تجارتی منطقه‌ای و دو جانبه به ویژه با پاکستان کمک کند و موانع فرا راه صادرات و واردات افغانستان را از میان بردارند.
سیگار به منظور توسعه سکتور خصوصی در افغانستان، همچنین خواستار ادامه تلاش‌های امریکا برای مبارزه با فساد در افغانستان شده و از اداره توسعه بین‌المللی امریکا خواسته تا با همکاری نهادهای افغان چون دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و اتحادیه‌های تجارتی، همکاری‌ها و آموزش‌های فنی خود را مطابق به نیازمندی‌ها و شرایط جامعه افغانستان فراهم کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا