آخرین اخبارافغانستانسیاست

جلسه قضایی آغاز شد/ عبدالرزاق وحیدی: این جا باید اکلیل حکیمی می‌نشست


همزمان با آغاز نشست قضایی در پیوند به آنچه اتهامات حیف و میل پول مالیه کریدت کارت‌های تیلفون از سوی عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی معلوماتی خوانده می‌شود، آقای وحیدی گفته است که جایگاه متهمان جایی است که باید به جای او، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه می‌ایستاد.
به باور آقای وحیدی، مسئولیت جمع‌آوری مالیات کریدت کارت‌های تیلفون را وزیر مالیه به دوش داشت و از سوی او حیف و میل شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، آنچه به عنوان اتهامات به عبالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوجی معلوماتی عنوان می‌شود، از سوی او و برخی سیاست‌مداران، سیاسی و قومی خوانده شده است.
دو روز پیش آقای وحیدی در یک پُست فیسبوکی مدعی شده بود که حاضر است در یک مناظره تلویزیونی با اکلیل حکیمی حاضر شود.
همچنان حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، اتهام علیه وحیدی را توطیه علیه قوم هزاره از سوی ارگ عنوان کرده و این موضوع را ناشی از استبداد در ارگ خوانده است.
محقق عنوان کرده که ارگ و حلقات فاشیستی اطراف آن، می‌کوشند علیه مردم هزاره از هر نوع توطئه و دسیسه کار بگیرند و این قوم را به حاشیه برانند.
آقای محقق همچنان به ارگ و آقای غنی هشدار داده است که صبر و شکیبایی مردم هزاره را به آزمون نگیرند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا