آخرین اخبارافغانستانفرهنگ و دانش

ناامنی باعث بسته شدن ۳۰ درصد مکاتب در کشور شده است

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، امروز چهارشنبه (۷سنبله) طی نشست خبری درکابل، کارکرد شش ماهه این وزارت را ارایه کرده گفت: ناامنی باعث شده است که در سال جاری دروازه ۳۰ درصد مکاتب در کشور بسته باشد.


نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، امروز چهارشنبه (۷سنبله) طی نشست خبری درکابل، کارکرد شش ماهه این وزارت را ارایه کرده گفت: ناامنی باعث شده است که در سال جاری دروازه ۳۰ درصد مکاتب در کشور بسته باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف از آوردن اصلاحات در نصاب تعلیمی و بلند بردن کیفیت تعلمیات عمومی، گفت: درحال حاضر۲۴ درصد معلمین کشور غیر مسلکی است و به خاطر مسکلی سازی، معارف بست های معلمی را به رقابت آزاد گذاشته است.
سخنگوی وزارت معارف بزرگترین چالش را دربرابر توسعه این وزارت ناامنی عنوان کرده گفت: ناامنی باعث شده که دورازه ۳۰ درصد مکاتب افغانستان بسته باشد.
بانو نزهت افزود: ۵۲ درصد مکاتب افغانستان تعمیر دولتی دارد، ۶ درصد مکاتب ما تعمیر کرایه داشته و ۳۰ درصد هم تعمیر ندارد.
سخنگوی وزارت معارف گفت: ما تلاش داریم که تا سال ۱۴۰۰ تمام مشکل تعمیرات مکاتب افغانستان را حل کنیم.
بانو نزهت ناامنی را بزرگترین چالش فراروی معارف دانسته می گوید: درسال جاری حدود یک هزار باب مکتب مسدود شده است و این مکاتب گاهی به صورت مقطعی باز بوده و گاهی هم مسدود شده اند.
سخنگوی وزارت معارف کمبود معلم مسلکی، نبود بودجه کافی برای اعمار مکاتب را از دیگر چالش های وزارت معارف عنوان کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا