آخرین اخباراجتماعافغانستان

تاکید آلمان بر همکاری با افغانستان در امور مهاجران

مسئول هماهنگی انجمن بین‌المللی همکاری آلمان در افغانستان«GIZ» با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان کشور دیدار و بر ادامه حمایت برلین از کابل در این زمینه تاکید کرد.


مسئول هماهنگی انجمن بین‌المللی همکاری آلمان در افغانستان«GIZ» با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان کشور دیدار و بر ادامه حمایت برلین از کابل در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، دیتر مسئول هماهنگی دفتر همکاری بین‌المللی آلمان، در این دیدار گفت: «کمک‌های ما به کسانی که در داخل افغانستان آواره شده‌اند و همچنین مهاجران این کشور در خارج، ادامه خواهد یافت. همکاری افغانستان و آلمان براساس توافقنامه رسمی دو کشور انجام می‌شود.»
سید حسین عالمی بلخی ضمن قدردانی از کمک‌های این انجمن به وزارت امور مهاجران، گفت:« این انجمن در زمینه ساخت پناهگاه برای کسانی که ناچار به ترک خانه‌های خود شدند در شمال افغانستان از جمله بلخ، سمنگان و جوزجان به ما کمک کرده است.»
قرار است اقدامات این انجمن در سرپل و فاریاب نیز انجام شود. فعالیت‌های آن در زمینه افزایش ظرفیت جهت ایجاد پناهگاه برای افراد بازگشته به دیار خود نیز موثر بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا