آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

آیا خلیلزاد « ورانسوف » امریکا است؟

وقتی برگشت نظامیان شوروی به وطن شان قطعی شد، مسکو سیاستمدار کارکشته خویش؛ «ورانسوف» را با حفظ مقامش چون معاون وزیرخارجه شوروی به حیث سفیر و نماینده فوق‌العاده رییس جمهور شوروی به کابل فرستاد.


وقتی برگشت نظامیان شوروی به وطن شان قطعی شد، مسکو سیاستمدار کارکشته خویش؛ «ورانسوف» را با حفظ مقامش چون معاون وزیرخارجه شوروی به حیث سفیر و نماینده فوق‌العاده رییس جمهور شوروی به کابل فرستاد.
ورانسوف یک روس و فقط حافظ منافع شوروی بود و هیچ خوش‌بینی و بدبینی نسبت به هیچ بخش افغانستان و هیچ قوم نداشت. او می‌کوشید تا آبروی کشورش در آخرین مرحله یک ماموریت ناکام بیشتر نریزد و پل‌ها برای برگشت دوباره ویران نگردند.
حالا امریکا در کشور ما همان حال و وضع را دارد که شوروی دوران گرباچوف داشت. در بیش از ۱۷ سال اخیر گروه کوچکی از نخبه‌های «افغان ــ امریکاییِ» مورد اعتماد امریکا تمام امکانات امریکا و جهان را برای تحکیم حاکمیت یک قوم و در خط منافع یک قوم مصرف کردند و به هدر دادند. در نتیجه قوم مورد نظرمنزوی گردید و مبارزه با تروریزم شکست خورد.
کشور در بحران بقا به سر می‌برد. برون‌رفت از چنین بحرانی بدون نقد برنامه‌ها و سیاست‌هایی که از «بن» تا حالا عملی شده‌اند و بدون تغییر مسیر حرکت و دگرگونی‌های بنیادی در نگاه و برنامه‌های کشورهای حامی، به ویژه امریکا ناممکن است.
کاخ سفید و ترامپ باید آنچه را با افغانستان شده است، بازبینی کنند. با برنامه‌های ناکام، روش‌های ناکام و آدم‌های ناکام نمی‌توان به کامیابی رسید.
از صفحه فیسبوک فرید مزدک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا