آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

اتحادیه اروپا برای برگشت‌کنندگان کمک می‌کند

تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت‌های کارو امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مهاجرین و عودت‌کنندگان و اتحادیه اروپا امضا شد.
بر بنیاد این تفاهم‌نامه، اتحادیه اروپا برای مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند؛ کمک ۱۳ میلیون یورویی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، فیض‌الله ذکی وزیر کاروامور اجتماعی،شهدا ومعلولین می‌گوید:این کمک‌ها که ازجانب اتحادیه اروپا به دولت افغانستان پرداخته خواهد شد در زمینه ایجاد اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری‌های کوچک به مصرف می‌رسد و ۴۰ درصد آن برای زنان در نظر گرفته شده است.
در همین حال، سیدحسین عالمی‌بلخی وزیر مهاجرین وعودت کنندگان می‌گوید: کمک مالی کنونی اتحادیه اروپا به برای ۷۲۰۰ نفر که بین سنین ۱۸-۳۵ سال هستند، در نظر گرفته شده است.
وزارت مهاجرین پیش از این نیز، تفاهم‌نامه‌ای در همین راستا با اتحادیه اروپا امضا کرده است که بر بنیاد آن، اتحادیه اروپا متعهد به پرداخت ۷۸میلیون یورو شده بود.
به گفته وزیر مهاجرین، از کمک ۷۸ میلیون یوروی اروپا تاکنون ۳۱ میلیون آن تطبیق شده و متباقی تاکنون پرداخت نشده است.
آقای عالمی همچنان افزود: اتحادیه اروپا ۱۲۴ میلیون یورو نیز در سال ۲۰۱۷ وعده سپرد تا برای سهولت مهاجرینی که در اروپا هستند و آن‌هایی‌که از اروپا برمی‌گردند نیز، کمک کند.
برگشت مهاجران در سال‌های اخیر و ایجاد اشتغال، مسکن، رفاه و امنیت از چالش‌هایی است که تاهنوز حکومت افغانستان نتوانسته بر آن فایق آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا