آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

افغانستان سالانه ۱۰ هزار تُن ماهی تولید می‌کند

ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت می‌گوید که افغانستان سالانه به صورت تخمینی حدود ده‌ هزار تُن ماهی تولید می‌کند. این مقدار نسبت به نیازمندی افغانستان به ماهی کم است.ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت می‌گوید که افغانستان سالانه به صورت تخمینی حدود ده‌ هزار تُن ماهی تولید می‌کند. این مقدار نسبت به نیازمندی افغانستان به ماهی کم است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید مجدود ریحان رییس عمومی مالداری و صحت حیوانی می‌گوید:« فارم‌های تولیدی ماهی و دریاهای کشور سالانه تخمیناً در حدود ده‌ هزار متریک تُن ماهی تولید و مردم از آن استفاده می‌کنند که این میزان تولید در سال‌های کم آبی و پر آبی فرق می‌کند.»
آقای ریحان می‌گوید که شمار فارم‌های ماهی در کشور به دو هزار می‌رسد که بیش‌تر آن در ولایت‌های قندهار، هلمند، ارزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز موقعیت دارد.
در همین حال، خلیل‌الله فروغ آمر فارم تکثیر ماهی قرغه می‌گوید که فارم قرغه یگانه فارم تکثیری ماهی در سطح کشور می‌باشد.
آقای فروغ گفت: «در نظر داریم که در سال آینده سه فارم تکثیری دیگر را در ولایت‌های بلخ، ننگرهار و بامیان بسازیم. در حال حاضر در فارم قرغه دو نوع ماهی پرورش می‌دهیم، ماهیان سرد‌آبی و ماهیان گرم‌آبی. بخش سردآبی چند سال است که فعالیت می‌کند بخش گرم‌آبی ما امسال فعال شده است.»
به گفته وی، در بخش ماهیان سردآبی هفت‌هزار ماهی «استاک مادری» تحت پرورش و آماده‌ نسل‌گیری می‌باشند. وی همچنان گفت سه هزار ماهی دیگر آن در سال آینده آماده‌ تخم‌گذاری می‌شوند. هم‌چنین حدود ۲۰ هزار ماهی گرم‌آبی نیز در این فارم تحت پرورش قرار دارد و در سال آینده آماده تکثیر می‌شود.
خلیل‌الله فروغ آمر فارم تکثیری قرغه گفت:« در ده سال گذشته این فارم توانسته است سه میلیون جوجه ماهی را در بند نغلو، بند سلما، دریای پنجشیر، دریای کنر، دریای سالنگ و بند قرغه رها کند و هم‌چنان برای فارم‌داران توزیع نماید. هدف این کار، تکثیر ماهی و جلوگیری از بین رفتن نسل ماهی است. فارم ماهی قرغه پنجاه سال پیش به منظور تکثیر ماهی، آموزش فارم‌داران، ارایه مشورت تخنیکی و توسعه صنعت ماهی‌پروری در کشور ایجاد شد.»
آقای فروغ می‌افزاید هر گاه امکانات لازم فراهم شود، این فارم تا ۴۰۰ هزار جوجه ‌ماهی تولید می‌کند و می‌تواند در حدود ۳۰۰ هزار حوجه به فارم‌داران توزیع کند.
به گفته‌ او، اگر ده میلیون از جمعیت کشور به فرهنگ ماهی‌خوری عادت پیدا نمایند و هر نفر هفته‌ یک‌بار به اندازه‌ ۲۵۰ گرام ماهی مصرف کند نیاز و ضرورت یک ساله کشور به ۱۲۰ هزار متریک تن ماهی می‌رسد.
اما این در حالی است که محمد ادریس رئوفی رییس عمومی مالداری می‌گوید که در کشور فرهنگ مرغ‌خوری بیش‌تر از ماهی‌خوری مروج است و به این خاطر افغانستان با ادامه‌ این روند، نیاز زیاد و حتمی به این میزان ماهی ندارد.
او اما می‌گوید که تلاش‌های وزارت زراعت برای ترویج ماهی‌پروری گسترده شده است و این تلاش‌ها ادامه می‌یابد.

د ده‌ هزار تُن ماهی تولید می‌کند. این مقدار نسبت به نیازمندی افغانستان به ماهی کم است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید مجدود ریحان رییس عمومی مالداری و صحت حیوانی می‌گوید:« فارم‌های تولیدی ماهی و دریاهای کشور سالانه تخمیناً در حدود ده‌ هزار متریک تُن ماهی تولید و مردم از آن استفاده می‌کنند که این میزان تولید در سال‌های کم آبی و پر آبی فرق می‌کند.»
آقای ریحان می‌گوید که شمار فارم‌های ماهی در کشور به دو هزار می‌رسد که بیش‌تر آن در ولایت‌های قندهار، هلمند، ارزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز موقعیت دارد.
در همین حال، خلیل‌الله فروغ آمر فارم تکثیر ماهی قرغه می‌گوید که فارم قرغه یگانه فارم تکثیری ماهی در سطح کشور می‌باشد.
آقای فروغ گفت: «در نظر داریم که در سال آینده سه فارم تکثیری دیگر را در ولایت‌های بلخ، ننگرهار و بامیان بسازیم. در حال حاضر در فارم قرغه دو نوع ماهی پرورش می‌دهیم، ماهیان سرد‌آبی و ماهیان گرم‌آبی. بخش سردآبی چند سال است که فعالیت می‌کند بخش گرم‌آبی ما امسال فعال شده است.»
به گفته وی، در بخش ماهیان سردآبی هفت‌هزار ماهی «استاک مادری» تحت پرورش و آماده‌ نسل‌گیری می‌باشند. وی همچنان گفت سه هزار ماهی دیگر آن در سال آینده آماده‌ تخم‌گذاری می‌شوند. هم‌چنین حدود ۲۰ هزار ماهی گرم‌آبی نیز در این فارم تحت پرورش قرار دارد و در سال آینده آماده تکثیر می‌شود.
خلیل‌الله فروغ آمر فارم تکثیری قرغه گفت:« در ده سال گذشته این فارم توانسته است سه میلیون جوجه ماهی را در بند نغلو، بند سلما، دریای پنجشیر، دریای کنر، دریای سالنگ و بند قرغه رها کند و هم‌چنان برای فارم‌داران توزیع نماید. هدف این کار، تکثیر ماهی و جلوگیری از بین رفتن نسل ماهی است. فارم ماهی قرغه پنجاه سال پیش به منظور تکثیر ماهی، آموزش فارم‌داران، ارایه مشورت تخنیکی و توسعه صنعت ماهی‌پروری در کشور ایجاد شد.»
آقای فروغ می‌افزاید هر گاه امکانات لازم فراهم شود، این فارم تا ۴۰۰ هزار جوجه ‌ماهی تولید می‌کند و می‌تواند در حدود ۳۰۰ هزار حوجه به فارم‌داران توزیع کند.
به گفته‌ او، اگر ده میلیون از جمعیت کشور به فرهنگ ماهی‌خوری عادت پیدا نمایند و هر نفر هفته‌ یک‌بار به اندازه‌ ۲۵۰ گرام ماهی مصرف کند نیاز و ضرورت یک ساله کشور به ۱۲۰ هزار متریک تن ماهی می‌رسد.
اما این در حالی است که محمد ادریس رئوفی رییس عمومی مالداری می‌گوید که در کشور فرهنگ مرغ‌خوری بیش‌تر از ماهی‌خوری مروج است و به این خاطر افغانستان با ادامه‌ این روند، نیاز زیاد و حتمی به این میزان ماهی ندارد.
او اما می‌گوید که تلاش‌های وزارت زراعت برای ترویج ماهی‌پروری گسترده شده است و این تلاش‌ها ادامه می‌یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا