آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

انتخابات آسیب دیده است

از تاکید مقامات امریکایی برمی‌آید که پیش از نهایی شدن توافق با طالبان، برگزاری انتخابات غیر ممکن است. گروه طالبان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست. شماری از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور هم گفته برگزاری انتخابات یک توطئه است

انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود آسیب دیده است. گفت‌وگوهای صلح با رویکرد شتاب زده ایالات متحده امریکا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آسیب زده است. برای امریکا نهایی شدن توافق با گروه طالبان اولویت دارد وبرای تیم حاکم که از نامزدان انتخابات ریاست جمعهوری است، برگزاری انتخابات.
محمد اشرف غنی نامزد دسته انتخاباتی« دولت ساز» بارها اعلام کرده که برگزاری انتخابات در تاریخ تعریف شده‌ای آن « خط سرخ» است. کمیسیون انتخابات نیز چنین گفته است.
پیکار‌های انتخاباتی از ششم ماه اسد کلید خورده است و دیده می‌شود که بسیاری از تکت‎های انتخاباتی نسبت به برگزاری آن تردید دارند. یکی از علت‌های سرد بودن پیکار‌های انتخاباتی، گفت‌وگو‌های صلح با طالبان است. ایالات متحده امریکا متاسفانه هم به توافق با طالبان تاکید دارد و هم روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. آمادگی کمیسیون انتخابات نیز چندان قناعت بخش نیست.
از تاکید مقامات امریکایی برمی‌آید که پیش از نهایی شدن توافق با طالبان، برگزاری انتخابات غیر ممکن است. گروه طالبان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست. شماری از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور هم گفته برگزاری انتخابات یک توطئه است.
با آنکه ۱۸ نفر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند، اما دیده می‌شود به علت گفت‌و‌گوهای صلح، در برگزاری انتخابات اجماعی وجود ندارد و نگاه خاص و عام در کشور به این روند بسیار سرد است.
تنها آقای غنی که زمام‎دار برحال است، برای برگزاری انتخابات عجله دارد. آقای غنی سخت می‌کوشد که انتخابات ریاست جمهوری پیش از نهایی شدن توافق سیاسی با طالبان برگزار شود. این روزها بار دیگر موضوع به میان آمدن حکومت« موقت» مطرح می‌شود. روایت آقای غنی این است که پروسه صلح باید در مدیریت دولت و حکومت بعدی باشد. متاسفانه ریاست جمهوری و امریکایی‌ها در خصوص برگزاری انتخابات حرف قاطعی ندارند. هیچ تضمین وجود ندارد که در شش میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار ‌شود. نگاه احتمالی به روند انتخابات، این پروسه را آسیب زده است- می‌زند. افکار عمومی هم نسبت به برگزاری انتخابات تردید دارند. مردم گمان نمی‌کنند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. امریکا در باره برگزاری انتخابات هم به نعل می‌کوبد وهم به میخ. این نوع نگاه به انتخابات افغانستان، موجب دل‌سردی نامزدان و مردم گردیده است. برای امریکا نهایی شدن توافق سیاسی با طالبان خط سرخ است و برای آقای غنی، برگزاری انتخابات. این دو نگاه متضاد ممکن است که پروسه صلح و انتخابات هر دو را صدمه بزند که زده است. لازم بود که اولویت کابل و واشنگتن یک چیز می‌بود که نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا