آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

بازار پژمرده گل‌فروشان؛ مردم نان ندارند، کی گل می‌خرد

محمدی با نگرانی از آینده مردم افغانستان افزود: متاسفانه آینده نامعلوم است و نه تنها گل فروشی، بلکه همه کار و بارها بازار کساد دارد و دیگر آن شور و اشتیاق سابق برای مردم نمانده است

بازار پژمرده گل‌فروشان؛ مردم نان ندارند، کی گل می‌خرد

رسول شهزاد- کابل
شماری از گلفروشان شهر کابل با نگرانی از نبود بازار و آینده نامعلوم اظهار داشتند که جامعه جهانی و حکومت موجود افغانستان نباید در قبال وضعیت بد اقتصادی مردم سکوت اختیار کنند.
قیس حاجی زاده یکی از گلفروشان شهر کابل در گفت‌وگو با خبرگزاری دید ضمن بیان اینکه بازار گل در کابل کساد است، گفت: دیگر آن بازار سابق نمانده و کسی علاقه ندارد گل بخرد.
حاجی زاده افزود: بازارها نسبت به سال های قبل کساد است و به دلیل فقر و بیکاری دیگر کسی علاقه به گل خریدن ندارد، چون پول نیست و بی پولی خود به خود کم علاقگی را به بار می آورد.
وی تصریح کرد: فارم پرورش گل در سرای شمالی داریم، ولی نسبت نبود بازار فروش، همه پژمرده و خراب می‌شود.
در همین حال، محمد محمدی دیگر گل فروش در شهر کابل در صحبت با دید گفت: بیکاری به شدت مردم افغانستان را فشار داده و چون پول ندارند، نمی‌توانند چیزی بخرند.

بازار پژمرده گل‌فروشان؛ مردم نان ندارند، کی گل می‌خرد

محمدی با نگرانی از آینده مردم افغانستان افزود: متاسفانه آینده نامعلوم است و نه تنها گل فروشی، بلکه همه کار و بارها بازار کساد دارد و دیگر آن شور و اشتیاق سابق برای مردم نمانده است.
هارون از گل فروشان پروان سوم شهر کابل نیز با نارضایتی از نبود بازار گل و گل فروشی گفت: بازار نیست، وضعیت خراب است، مردم امیدی به آینده ندارند و کسی حتا به طرف گل ها نگاه نمی‌کند، چه برسد به خرید آن.
وی افزود: نمی‌دانم چه خواهد شد و افغانستان به کدام سمت خواهد رفت، ولی همه نگران هستند و من هم به عنوان یک شهروند و یک کاسب که گلفروشی دارم، نمی‌دانم برای آینده و رزق و روزی پیدا کردن چه باید کنم.

این گلفروش با تاکید به حمایت از کار و بار و اشتغالزایی از سوی حکومت و جامعه جهانی، اظهار داشت: جهان نباید در قبال وضعیت افغانستان سکوت اختیار کند، مردم وضعیت نگران کننده‌ای دارند و از سویی هم حکومت امارت اسلامی باید وضعیت اقتصادی را مدنظر گرفته و نگذارند مردم تلف شوند.
این گفته ها اما در حالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن طا-لبان، وضعیت اقتصادی مردم به شدت رو به رکود نهاد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا