آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

بازگشت جنرال دوستم و مانور اقتدار ايتلاف نجات

تا چند روز قبل، تبليغات دولتی اين بود كه ارگ رياست جمهوری به تفاهم‌هايی با (جنرال) دوستم دست يافته و احتمال فروپاشی ايتلاف نجات وجود دارد، اما حرف‌های دوستم، حضور مقتدرانه ايتلاف در مراسم پذيرايی و غيابت رجال دولتی نشان داد كه اين بار نيز تير ارگ به سنگ خورده و هيئت ارسالی‌اش به انقره با دست خالی برگشته است.مراسم پذيرايی از جنرال دوستم در كاخ صدارت را مشاهده كردم. تنها مراسم پذيرايی نبود كه مانور اقتدار ايتلاف نجات هم بود.
از رهبران حكومتی كسی حضور نداشت و سخنرانان اصلی همايش را رهبران ايتلاف نجات تشكيل می‌دادند.
در اين همايش، در نخست استاد محقق سخن گفت. سپس نوبت به استاد عطامحمد نور رسيد.
آقای نور، ضمن استقبال از حضور جنرال دوستم، پيروزی مردم و ايتلاف نجات را تبريک گفت و سپس به راه دشوار مبارزات انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری اشاره كرده و همه را به آمادگی فراخواند.
در پايان مراسم، جنرال دوستم از نقش استاد عطامحمد نور در راه‌اندازی اعتراضات مردمی در شمال ستايش كرده و گفت: ايتلاف نجات از هم نخواهد پاشيد، بل گسترده‌تر خواهد شد.
تا چند روز قبل، تبليغات دولتی اين بود كه ارگ رياست جمهوری به تفاهم‌هايی با (جنرال) دوستم دست يافته و احتمال فروپاشی ايتلاف نجات وجود دارد، اما حرف‌های دوستم، حضور مقتدرانه ايتلاف در مراسم پذيرايی و غيابت رجال دولتی نشان داد كه اين بار نيز تير ارگ به سنگ خورده و هيئت ارسالی‌اش به انقره با دست خالی برگشته است.
در كنار مانور اقتدار؛ اين مراسم، مژده هايی نيز داشت كه در سخنان رييس اجرايی جمعيت اسلامی بازتاب يافت: كمرهای تان را محكم ببنديد كه اين بار فصل مبارزه برای پيروزی در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری است.
شهید ثاقب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا