آخرین اخبارافغانستانسیاستفرهنگ عامه

بدایع داکتر سمیع حامد وارد ارگ شد

داکتر سمیع حامد شاعر پرآوازه و «نوآور» کشور به تازگی از سوی رییس جمهور غنی به عنوان مشاور ارشد در عرصه نوآوری گماشته شد.

داکتر سمیع حامد شاعر پرآوازه و «نوآور» کشور به تازگی از سوی رییس جمهور غنی به عنوان مشاور ارشد در عرصه نوآوری گماشته شد.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر سمیع حامد شاعر پرآوازه و نوآور کشور که مجموعه‌های زیاد شاعرانه در کارنامه دارد، از سوی رییس جمهور غنی به عنوان مشاور ارشد در عرصه نوآوری گماشته شد.
در فرمانی، رییس جمهور این بست را ایجاد و داکتر حامد را در آن مقرر کرد.
در فرمان آمده است:«به تأسی از حکم فقرة ۱۳ مادة ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رییس جمهوری ا.ا، در زمینه نوآوری و تقرر محترم داکتر عبدالسمیع حامد در آن بست، با اشتراک شان در جلسات کابینه جمهوری ا.ا و تمام شوراهای عالی ریاست جمهوری ا.ا، به استثنای شورای امنیت ملی، منظور است.»
گفتنی است که داکتر سمیع حامد از مخالفان و منتقدان جدی رهبران سیاسی بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا