آخرین اخباراجتماعافغانستانزنان

برگزاری هفتادو دومین نشست کمیسیون منع خشونت علیه زنان هرات


هفتاد و دومین نشست کمیسیون منع خشونت علیه زنان، به ریاست مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی والی هرات، با حضور اعضا و نماینده‌های دایمی ادارات مربوطه و نهادهای همکار برگزار شد.

هفتاد و دومین نشست کمیسیون منع خشونت علیه زنان، به ریاست مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی والی هرات، با حضور اعضا و نماینده‌های دایمی ادارات مربوطه و نهادهای همکار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، انیسه سروری رییس امور زنان هرات با مروری بر فیصله‌های جلسه قبلی این‌ کمیسیون، تلاش در جهت کاهش خشونت علیه زنان، تطبیق برنامه‌های آگاهی دهی را یکی از اولویت‌های اساسی اداره امور زنان شمرد.
بانو‌ سروری بر ایجاد مراکز حمایتی، ایجاد نظارت خانه زنانه، رعایت طرزالعمل در کمیته استخدام ولایتی و ایجاد سهولت برای متقاضیان بست‌های ادارات دولتی با همکاری ریاست منابع بشری و تیم واحد کمیته امتحانات نیز تاکید ورزید.
در همین حال، مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی والی هرات، از تطبیق برنامه‌ها و پلان‌های کاری ریاست امور زنان در امر از بین بردن خشونت علیه زنان، ثبت قضایای وارده و رسیدگی به موقع آن، حمایت و تحت پوشش قرار دادن زنان بی‌بضاعت و متضرر باهمکاری نهادها و موسسات همکار را به فال نیک گرفت و آن را در بهبود روند امور کاری مؤثر خواند.
از سویی هم، آریا رئوفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، پیرامون ایجاد نظارت‌خانه زنانه برای اشخاص متضرر از خشونت و اختصاص یک قطعه زمین برای ساخت یک مرکزی معیاری و مجهز حمایتی و تطبیق برنامه‌های آگاهی‌دهی از سوی ریاست امور زنان و اجرای تئاتر آموزشی برای بی جا شدگان داخلی صحبت کرد.
در ادامه، وحیده عزیزی کارشناس جندر مقام ولایت هرات ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی را در کاهش خشونت علیه زنان و همکاری ادارات را درین زمینه مفید و ارزنده دانست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا