آخرین اخبارافغانستان

برگزاری ورکشاب ارتقای ظرفیت سلوک و رفتار پولیس مردمی در هرات


دوازدهمین ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت سلوک و رفتار پولیس مردمی برای پرسونل حوزه هشتم امنیتی فرماندهی پولیس ولایت هرات دایر شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این ورکشاپ که بیش از ۲۰ تن افسران، ساتنمان و سربازان آن حوزه اشتراک داشتند، سمونمل رمضان «شکیبانی» آمر مرکزاطلاعاتی ۱۱۹ پولیس هرات پیرامون انگیزه‌های ایجاد پولیس مردمی، سلوک و رفتار پولیس، زمینه‌های دسترسی مردم به پولیس و رسیدگی به شکایات مردم در جهت کسب اعتماد مردم و همکاری شان با پولیس و همچنان تخنیک‌های مصاحبه طی سلایدهای جداگانه توضیحات ارایه کرد.
سید عزیزاحمد امینی، معاون مدیریت عمومی پولیس مردمی گفت: منسوبین پولیس بیشتر از گذشته در برخوردهای شان با مردم از رویه نیک کار گرفته و در تطبیق یکسان قانون اجراآت خویش را عیار سازند.
آقای امینی از اشتراک‌کنندگان ورکشاپ خواست تا مطالب و موضوعات که در این ورکشاپ آموختند به دیگران انتقال داده و درعمل نیز پیاده سازند.
از سوی هم، عبدالرحیم، آمر مبارزه با تروریزم حوزه هشتم امنیتی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت عمومی پولیس مردمی هرنوع آموزش را که بتواند در جهت خدمتگذاری به مردم موثر واقع شود، برای پولیس لازمی دانسته، تاکید کرد تا با برخوردهای انسانی و نیک خویش باید بتوانیم رضایت مردم خویش را به دست آوریم .
این ورکشاپ توسط مدیریت عمومی پولیس مردمی فرماندهی پولیس هرات به همکاری موسسه هبیتات برای پرسونل حوزه هشتم امنیتی پیشبرده شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا