آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمروند صلح

بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان انتخابات را راه حل جنگ می‌دانند


یافته‌های تحقیق تازه‌ای که در مورد راه حل سیاسی منازعه و نظم سیاسی پسامنازعه در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیشتر از ۷۰ درصد مردم افغانستان برگزاری انتخابات را بهترین راه برای حل سیاسی جنگ در کشور می‌دانند.

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۳_۰۳-۲۱-۳۳-1024x1002.jpg

به گزارش خبرگزاری دید، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در پژوهش تازه‌ای که با عنوان « نظرات مردم در مورد راه حل‌های سیاسی منازعه و نظم سیاسی پسامنازعه» انجام داده نشان می‌دهد که بیشتر از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان، برگزاری انتخابات عمومی را میکانیزم قابل قبول برای حل سیاسی جنگ می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.
یافته‌‌های این تحقیق بیان می‌کند: «اکثریت قابل ملاحظۀ پاسخدهندگان این نظرسنجی، برگزاری انتخابات سراسری را بهترین سناریوی حل سیاسی جنگ بین طالبان و دولت افغانستان می‌دانند. از نظر آن‌ها شرکت شورشیان در انتخابات، الگوی معقول حل سیاسی جنگ است».
بیشتر پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی با الگوهای دیگر حل منازعه مثل: دادن خودمختاری به طالبان در مناطق زیر سلطۀشان و به اشتراک‌گذاری قدرت سیاسی میان طالبان و حکومت کنونی مخالفت کردند.
اما ۴۱ درصد این پاسخ‌دهندگانِ طرفدار طالبان، ایجاد حکومت مشارکتی را یگانه الگوی مؤثر حل سیاسی جنگ خوانده‌اند.

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۹-۱۳_۰۳-۲۱-۵۳-1024x1002.jpg

بر بنیاد این نظرسنجی،۷۹ درصد کل پاسخ‌دهندگانی که شرکت شورشیان در انتخابات را الگوی مطلوب حل سیاسی گفته‌اند، خودشان را طرفدار دولت می‌خوانند. ۷۴ درصد پاسخ‌دهندگانی که خودشان را منتقد حکومت می‌دانند نیز از الگوی شرکت شورشیان طالب در انتخابات حمایت کرده‌اند.
در همین حال، بیشتر از ۸۷ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی، به این باورند که حکومت باید تنوع اجتماعی ـ فرهنگی و برابری حقوقی شهروندان افغانستان را صرفِ نظر از تعلقات قومی، زبانی، سیاسی و جنسیتی آن‌ها به رسمیت بشناسد و احترام کند.
بیشتر پاسخ‌دهندگان به ترتیب پاکستان، طالبان و امریکا را مانع رسیدن به صلح می‌دانند.
از سویی هم، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند آن‌هایی که مرتکب کشتار غیرنظامیان شده‌اند، باید محاکمه شوند.۴۷٫۳۵ درصد پاسخ‌دهندگان، طالبان را مسئول درجه اول کشتار غیرنظامیان خواندند. ۵۳٫۲۲ نیروهای خارجی و ۶٫۱۶ درصد دیگر، پاکستان را مسئول درجه اول کشتار غیرنظامیان می‌دانند.
گفتنی است که برای انجام این نظرسنجی با ۱۵۰۰ شهروند در ۳۴ ولایت افغانستان گفت‌وگوی رودررو صورت گرفته و نظرات آن‌ها در مورد الگوهای حل سیاسی جنگ، نظام سیاسی پس از منازعه و معیارهای مشروعیت سیاسی پرسیده شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا