آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

بیش از ۷۹۰ پروژه ساختمانی شامل بانک معلوماتی شهرسازی شد

وزارت شهرساز واراضی، بانک معلوماتی آنلاین پروژه‌های ساختمانی را در چارچوب این وزارت فعال کرده وبرای نخستین بار ۷۹۷ پروژه ساختمانی وارد این بانک شده است.

وزارت شهرساز واراضی، بانک معلوماتی آنلاین پروژه‌های ساختمانی را در چارچوب این وزارت فعال کرده وبرای نخستین بار ۷۹۷ پروژه ساختمانی وارد این بانک شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید نسیم خلیق معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی که امروز چهارشنبه(۶قوس) از فعالیت‌ها ودستاوردهای این وزارت جزئیات می‌داد، گفت: وزارت شهرسازی واراضی طی سه سال اخیر به گونه مجموعی ۷۹۷ پروژه ساختمانی را زیر مدیریت داشته که از این میان ۶۵ پروژه در مرحله سروی، ۱۲۹ پروژه در مرحله دیزاین، ۱۸۳ پروژه در مراحل تدارکاتی، ۲۶۰ پروژه در مرحله تطبیق و ۷۲ پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
آقای خلیق افزود: هدف ایجاد این بانک، حسابدهی، شفافیت تأمین حق دسترسی مردم وادارات دولتی به معلومات، بلند بردن سطح آگاهی مردم از برنامه‌ها وپروژه‌های ساختمانی در سطح ولایت‌ها وقریه‌ها، ارایه مراحل تطبیق پروژه‌های ساختمانی وترویج حکومتداری الکترونیکی می‌باشد.
به گفته او، وزارت شهرسازی و اراضی در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۸۷ پروژه، در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۳۴۸ پروژه و در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۳۶۲ پروژه را از مرحله جمع آوری معلومات از ادارات مربوطه آغاز، تا مراحل سروی توپوگرافی، طرح و دیزاین، مراحل تدارکاتی، تطبیق و تکمیل پروژه‌ها در ۳۴ ولایت کشور تحت مدیریت داشته است.

افزون بر این وزارت شهرسازی و اراضی تعهد اعمار ۱۰۰ مکتب در ولایت‌های مختلف را با استفاده از تکنالوجی قطعات پیش ساخت توسط تصدی خانه سازی داشت که تا حال ۷۵ مکتب تکمیل و آماده بهره برداری است و متباقی آن تا پایان امسال ساخته خواهد شد.
بر بنیاد این گزارش، وزارت شهرسازی و اراضی همچنان در سه سال اخیر به گونه مجموعی کار تطبیق ۴۷۷ پروژه در سکتور تعلیمی و تحصیلی، ۱۰۰ پروژه در سکتور صحی و ورزشی، ۱۵۱ پروژه در سکتور دینی و مذهبی، ۸۶ پروژه در سکتور اداری و اجتماعی و ۹ پروژه در سکتور صنعتی وزراعتی را در سطح کشور آغاز کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا