آخرین اخباراسلایدشوافغانستانزنانگزارش

بی‌سوادی؛ عامل بزرگ افزایش خشونت علیه زنان!


مسئولان وزارت زنان، یونیسف و شماری از بانوان کشور، امروز چهارشنبه با گردهمایی در کابل، پیرامون تجلیل از «روز جهانی دختر» بی‌سوادی را چالش بزرگ برای افزایش خشونت علیه دختران و زنان کشور می‌دانند.
سپوژمی وردک، معیین تخنیکی و پالیسی وزارت امور زنان، بی‌سوادی را از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در سراسر کشور می‌داند و می‌گوید:« اساس تمام بدبختی‌ها در کشور به ویژه در ولایت‌ها، بی‌سوادی است و بیشترین اثرات منفی آن روی زندگی دختران وجود دارد که سبب افزایش بی‌سوادی و ازدواج‌های زیرسن دختران می‌شود.»
به گفته بانو وردک، یکی از نگرانی‌های بزرگی که دختران در روستاهای دوردست با آن مواجه هستند، بد دادن دختران و ازدواج‌های اجباری است.
مری ساکر، عضو سازمان یونیسف در افغانستان نیز بی‌سوادی را خطر بزرگ فرا‌‌راه دختران افغان در سراسر کشور می‌خواند و می‌گوید:« دختران افغان با تهدیدهای جدی و فراوان بی‌سوادی، ناامنی و ازدواج‌های اجباری مواجه هستند که سبب آمار بلند خشونت علیه زنان شده است.»
بانو ساکر، تاکید می‌کند که با تلاش‌های جدی سازمان یونیسف در افغانستان آمار ازدواج‌های زیرسن دختران در سراسر کشور کاهش یابد.
در همین حال، شماری از بانوان با خشنودی از نخستین تجلیل روز دختر در کشور از معضلات فراراه دختران نگران هستند.
صدیه حیدری، یک‌تن از بانوان کشور از چالش‌های فراوان فراراه تحصیل دختران نگران است و می‌گوید:« شماری از خانواده‌ها به دختران شان اجازه تحصیل نمی‌دهند و این چالش باعث می‌شود تا دختران مادران بی‌سوادی به بار بیایند و خانواده‌های شان را که اساس جامعه را تشکیل می‌دهد به درستی تربیت نمی‌توانند.»
فروزان بانوی دیگری که افغانستان را دشوارترین مکان برای زندگی زنان و دختران می‌داند و می‌گوید:« دختران در کشور با رسم و رواج‌های ناپسند اجتماعی مواجه هستند و بزرگ‌ترین معضل که مانع تحصیل و پیشرفت زنان در کشور می‌شود «خیابان‌آزاری» است که سبب می‌شود خانواده‌ها مانع ادامه تحصیل دختران شان شوند.»
خانم فروزان از دولت می‌خواهد تا برای مصونیت دختران در شهر و خیابان‌ها و همچنان ادارات دولتی و خصوصی، از افرادی که به آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند، جلوگیری کند.
روز جهانی دختر در حالی در افغانستان تجلیل می‌شود که شماری از زنان و دختران کشور با معضلات فراوان مواجه هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا