آخرین اخبارآسیای میانهافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

ترکمنستان لوله گاز را تا هرات تمدید می‌کند!


رییس جمهور ترکمنستان در دیدار با رییس اجرایی کشور گفت که برنامه تاپی به صورت قناعت بخش به پیش می‌رود و ترکمنستان خط لوله گاز را تا هرات تمدید می‌کند.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور با قربانقلی بیردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرد.
رییس جمهور ترکمنستان افغانستان را از دوستان و همسایگان نزدیک کشورش خواند و خواهان گسترش روابط میان دو کشور گردید.
رییس جمهور ترکمنستان آب را یکی از سرمایه‌های مهم منطقه‌ای و جهانی دانست و روی کار مشترک در منطقه و راه‌های استفاده‌ موثر و بهتر از آب تاکید کرد.‌
رییس جمهور ترکمنستان در بخش دیگر از صحبت‌های خود گفت که برنامه تاپی به صورت قناعت بخش به پیش می‌رود و ترکمنستان لوله گاز را تا هرات تمدید می‌کند و دو کشور می‌توانند از گاز در حوزه‌های مختلف استفاده نمایند.
رییس جمهور ترکمنستان در ادامه صحبت‌های خود گفت که روابط دوجانبه میان دو کشور حسنه است و کشورش در نقاط مرزی برای شهروندان افغانستان مسجد٬ مکتب و شفاخانه ساخته و ورزشگاهی را برای ایتام نیز تعمیر می‌کند.
رییس اجرایی کشور گفت که کمک‌های ترکمنستان به برنامه‌های بزرگ منطقه‌‌ای و همچنان برنامه‌های کوچک قابل قدر است و برقی که شما به مناطق سرحدی فراهم کرده‌اید مردم را کمک می‌کند.
رییس اجرایی همچنان از برنامه‌های اعمار مساجد٬‌ شفاخانه و مکاتب در مناطق مرزی توسط ترکمنستان به نیکی یادکرد و از بورسیه‌هایی که این کشور برای جوانان افغانستان فراهم می‌کند تا در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش خط ‌آهن تحصیل کنند تشکر نمود.
رییس اجرایی خشک‌سالی را مشکل هردو کشور دانست و در این زمینه خواهان همکاری و کمک ترکمنستان گردید.
قابل ذکر است که در این نشست، هر دوطرف روی توسعه روابط و همکاری‌های بیشتر تأکید نمودند و رییس جمهور ترکمنستان از رییس اجرایی کشور دعوت نمود تا از ترکمنستان دیدن نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا