آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهمنطقه

جاپان برای توسعه مرز افغانستان – تاجیکستان کمک می‌کند

سفارت جاپان در کابل اعلام کرد که برای توسعه مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان ۹.۱ میلیون دالر کمک می‌کند.
این موضوع را سفیر جاپان در یک برنامه‌ رسمی در کابل، با حضور مقام‌های افغان و سفیر تاجیکستان اعلام کرد که برای توسعه‌ زند‌گی در مرز مشترک افغانستان-تاجیکستان، ۹.۱ میلیون دالر و برای محو فلج کودکان و جلوگیری از شیوع دیگر امراض در افغانستان، ۸.۶ میلیون دالر کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، جاپان تعهد کرده است که برای توسعه زندگی در دو سوی مرزمشترک افغانستان و تاجیکستان مبلغ ۹٫۱ میلیون دالر امریکایی کمک کند.
گفته می‎شود که این مقدار کمک جاپان از طریق برنامه « لیتای» وزارت احیا و انکشاف دهات به مصرف می‌رسد.
قرار است ۹.۱ میلیون دالر کمک جدید جاپان در مرحله‌ دوم این برنامه، به توسعه‌ مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان، زند‌گی ۱٫۸ میلیون روستایی دیگر را که در مناطق مرزی دو کشور زندگی می‎کنند، رونق ببخشد و آنان را خودکفا سازد.
توافق‌نامه‌های اهدای این کمک، در سفارت جاپان در کابل امروز میان « میتسوجی سوزوکا » سفیر جاپان، « تاکاشی » و « اتانابی » نماینده ارشد اداره همکاری‌های جاپان، بانو« ادل خدر» نماینده‌ اداره یونیسف و « جوسیلن میسن » رییس عمومی برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان در حضور فیروز‌الدین فیروز وزیر صحت عامه، مختار غفارزوی نماینده‌ وزارت احیا و انکشاف دهات و شرف‌الدین امام، سفیر تاجیکستان امضا شد.
حمایت‌‌های مالی جاپان در مرحله‌ اول پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان- تاجیک (لیتاکا) باعث اعمار و تجهیز ۷ مرکز تسهیلات تجارت محلی شد و نیز به ۷۱۶ تن از باشندگان محل، مهارت‌های جدید تجارتی آموزش داد، که در نتیجه برای ۵۰۰ تن از روستاییان کار مداوم ایجاد شد.
از جمع این کمک ۱۷.۷ میلیون دالری جاپان که ۹.۱ میلیون آن در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان به مصرف می‌رسد، ۸.۶ میلیون دیگر آن، به منظور خرید واکسین پیش‌گیری از وقوع فلج برای ۱۰.۳ میلیون کودک به مصرف خواهد رسید. هم‌چنان این کمک، ۲.۵ میلیون بانو را در زمان بارداری خدمات مصئونیت ارایه خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا