آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

جاپان حدود ۹ میلیون دالر در بخش زراعت کمک می‌کند

سفارت جاپان در کابل از کمک ۹ میلیون دالری این کشور در بخش کشاورزی و زراعت افغانستان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سفارت جاپان در کابل گفته است که این پول در بازسازی و نوسازی بازار میوه و زراعت افغانستان هزینه خواهد شد.
کینجی اینوشیتا، شارژ دافر سفارت جاپان در کابل گفت: این کشور در یک دهه گذشته همکاری‌های گسترده‌یی در بخش زراعت با افغانستان داشته است، زیرا زراعت یکی از بخش‌های مهم و حیاتی برای کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بوده که سهم فعال در تولید ناخالص داخلی و کارآفرینی در افغانستان داشته است.
دفتر خدمات پروژه‌یی سازمان ملل در افغانستان گفت که این پروژه به گونه مشترک از سوی وزارت اقتصاد و شهرداری هرات در ولسوالی انجیل این ولایت عملی خواهند شد.
محمد حیدر رضا، رییس دفتر خدمات پروژه‌یی سازمان ملل، گفت: طور ‌که شما می‌دانید اقتصاد هرات اساساً روی زراعت و صنعت استوار است. زراعت نقش مهمی در کارآفرینی برای مردم این ولایت دارد. از همین رو توسعه بخش کشاورزی در هرات هدف کلیدی حکومت مرکزی و حکومت محلی می‌باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا