آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاستگزارش

کارشناسان:

جهان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کند/ نشانه عقب‌نشینی از سوی طا-لبان دیده نمی‌شود

رسول شهزاد- کابل
به دنبال برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به وضعیت افغانستان کارشناسان می‌گویند که مواضع این شورا در پیوند به افغانستان منسجم نبوده و جهان باید بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کند. این کارشناسان به این باور هستند که فشارهای دیپلماتیک بر طا-لبان می‌تواند کارساز باشد.

 


به گزارش خبرگزاری دید: شماری از استادان دانشگاه و کارشناسان، روز جمعه (۸ دلو) در پیوند به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفتند که طا-لبان باید به خواست جهان تمکین کنند.
سید انور متین استاد دانشگاه گفت که طا-لبان در پی کسب مشروعیت سیاسی از سوی جهان هستند ولی این مشروعیت بدون پذیرفتن خواست‌های جهان به دست نمی‌آید.
متین افزود که طا-لبان باید به خواست جهان تن بدهند و حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و.. را در کشور تامین کنند و به جهان نشان بدهند که آنها در پی ایجاد دولت فراگیر در افغانستان هستند.
این در حالی است که در نشست سه روزه اسلو و همچنان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایجاد یک حکومت همه شمول تاکید شده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را شکننده توصیف کرد و از طا-لبان خواست، قوانینی را که مانع امداد رسانی به مردم می‌شود لغو کند.
سید انور متین اما به این باور است که مردم افغانستان هر روز پیامد سخت انزوا را تحمل می‌کنند و طا-لبان می‌توانند کشور را با تشکیل حکومت فراگیر از آن نجات بدهند.
در همین حال، قاسم فکرت استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی در صحبت به خبرگزاری دید گفت: طا-لبان در شرایط کنونی باید بر حفظ دستاوردهای بیست ساله کار کنند در غیر آن خودشان را با جهان و مردم افغانستان در تقابل قرار خواهند داد.
آقای فکرت به این باور است که طا-لبان در این اواخر تغییری در رفتارخود ایجاد کرده و با نرمش با جهان در حال مذاکره هستند. شرایط کنونی نیز ایجاب می‌کند که طا-لبان در برخی از مواضع شان تغییر ایجاد کنند.
وی همچنان می‌گوید که این نرمش سیاسی که از سوی طا-لبان شکل گرفته باید از سوی جوامع بین‌المللی نیز دیده شود تا هر دو طرف بتوانند به یک راه کار عملی در بحران افغانستان فایق آید.
آقای فکرت می‌گوید که سخنان دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان موضوعیت دارد و نهادهای مستقل زیر نظر سازمان ایجاد شود و در این راستا کار کنند و کمک‌های جهانی را به گونه سرتاسری به مردم توزیع کنند.
با این حال، فکرت افزود که تاکید شورای امنیت ملل متحد بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، می‌تواند زمینه ساز عقب نشینی طا-لبان از مواضع رادیکال شان باشد.
شماری از دانشجویان در کابل به این باور هستند که هیچ نشانه‌ای از تعامل طا-لبان با جهان دیده نمی‌شود و سازمان ملل متحد باید فشارهای بیشتری وارد کند تا طا-لبان وادار به تعامل مثبت شوند.
عبدالواسع رحمانی دانشجوی حقوق می‌گوید: تاکنون هیچ نشانه‌ای از تعامل طا-لبان با جهان در رفتارهای مقامات امارت اسلامی دیده نمی‌شود و بسیاری از مقامات طا-لبان انگیزه تعامل با جهان را ندارند.
فیصل انصاری دانشجوی دیگری در کابل نیز از طا-لبان می‌خواهد که به خواست مردم و جهان پاسخ مثبت بدهند و از تشکیل حکومت فراگیر خودداری نکنند.
به باور او، مردم افغانستان نمی‌خواهند به گذشته برگردند. طا-لبان باید پر قدرت از دستاوردهای بیست ساله مردم افغانستان حفاظت کنند.
در چند روز اخیر، نشست اسلو میان مقامات طا-لبان، نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان و دیپلمات‌های غربی و همچنان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به افغانستان برگزار شد. در این نشست‌ها جهان بر تشکیل دولت فراگیر تاکید کرده‌اند؛ چیزی که تاکنون از سوی طا-لبان استقبال نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا