آخرین اخباراجتماعافغانستان

حدود ۶ میلیون نفر طی ۱۰ سال گذشته در افغانستان بی‌جا شده است

خبرگزاری دید: سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش خود را در مورد شمار بی‌جاشدگان داخلی، عودت‌کنندگان، مهاجرت‌های خارجی و آسیب‌پذیری جوامع و نیازهای مردم افغانستان منتشر کرد.

حدود ۶ میلیون نفر طی ۱۰ سال گذشته در افغانستان بی‌جا شده است


سازمان بین‌المللی مهاجرت به تازگی در گزارشی گفته است که از سال ۲۰۱۲ تا ماه اپریل ۲۰۲۲ بیش از پنج میلیون و ۸۹۴ هزار نفر در سراسر افغانستان بیجا شده که از این میان بیش از ۱.۸ میلیون آن بین جنوری ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۲ مجبور به ترک منازل خود و نقل مکان شده‌اند.
با آنهم در این گزارش سازمان جهانی مهاجرت گفته شده است که از سال ۲۰۱۲ به اینسو بیش از ۱۰ میلیون بیجاشده پیشین دوباره به ساحات زیست شان برگشته اند که از آن میان بیش از ۴.۶ میلیون از جنوری ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۲ دوباره به ساحات اصلی برگشته‌اند.
بر اساس ارقام ارایه شده، در این مدت بیش از ۵.۶ میلیون نفر دیگر به بیرون از افغانستان مهاجرت کرده‌اند و بیش از ۵.۶ میلیون نفر دوباره به افغانستان عودت کرده‌اند.
در مقایسه با سایر ولایات، ۱۰ ولایت افغانستان شاهد سرازیر شدن بیشتر بیجاشدگان داخلی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بوده اند. کابل بیش از ۳۴۶ هزار، قندهار بیش از ۱۷۷ هزار، بلخ بیش از ۱۴۷ هزار، هلمند بیش از ۱۲۱ هزار، هرات بیش از ۱۱۸ هزار، کندز بیش از ۸۸ هزار، زابل بیش از ۶۲ هزار، ننگرهار بیش از ۵۶ هزار و تخار و بادغیس هر کدام شاهد بیش از ۴۹ هزار بیجا شده بوده اند.
به همین ترتیب، ۱۰ ولایتی که شاهد برگشت بیشتر بی‌جاشدگان بوده‌اند، شامل کندز، قندهار، ننگرهار، بغلان، هلمند، جوزجان، بلخ، تخار، فاریاب و کاپیسا است که به ترتیب از بیش از ۵۵۹ هزار تا ۱۶۰ هزار بی‌جاشده به آن برگشت کرده‌اند.
این خانواده‌ها برای گریز یا جلوگیری از تاثیرات درگیری‌های مسلحانه، خشونت‌ها، تخطی‌های حقوق بشری، نگرانی‌های محافظتی و یا هم آفات طبیعی یا غیر طبیعی ساحات اصلی شان را ترک کرده‌اند.
بر اساس ارزیابی این سازمان که بر بنیاد بیش از ۸۶ هزار مصاحبه صورت گرفته، بیش از دو سوم خانواده‌های بیجا شده توان خریداری و در حدود یک چهارم آنان توان دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز را ندارند.
در این گزارش همچنان آمده است که بیش از نصف خانواده‌ها در افغانستان هیچ منبع درآمدی ندارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا