آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرزنانسیاست

حمایت جنبش تحفظ پشتون‌ها از حق کار و آموزش زنان

خبرگزاری دید: جنبش تحفظ پشتون‌های پاکستان در همایشی در شهر برمنگهام بریتانیا از حق کار و آموزش دختران و زنان در افغانستان حمایت کرد.

اعضای این جنبش حضور زنان را در اجتماع ضروری خواندند و از طا-لبان خواستند تا ممنوعیت‌ها را بردارند.

سخنرانان در این مجلس حضور زنان در اجتماع را عنصر مهم در پیشرفت و صلح خواندند و خشونت علیه زنان را مانعی در راه توسعه تلقی کردند. آن‌ها بر حق دسترسی زنان به خدمات صحی، آموزش، خدمات اجتماعی و حق کار تاکید کردند.

در این مجلس از زنان و مردان در سراسر جهان خواسته شد تا در کنار زنان افغانستان بایستند و از حقوق‌شان دفاع کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا