آخرین اخبارافغانستانسیاست

دبیرخانه شورای عالی صلح لغو شد

دقایق پیش صدیق صدیقی سخنگوی ارگ در یک نشست خبری از لغو شورای صلح خبر داده و گفت که فرمان الغای آن را اشرف غنی امضا نموده، ولی پس از آن توییتر ارگ تصحیح کرد که فقط دبیرخانه این شورا لغو شده است.

دقایق پیش صدیق صدیقی سخنگوی ارگ در یک نشست خبری از لغو شورای صلح خبر داده و گفت که فرمان الغای آن را اشرف غنی امضا نموده، ولی پس از آن توییتر ارگ تصحیح کرد که فقط دبیرخانه این شورا لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیق صدیقی سخنگوی ارگ که در یک نشست خبری با سخنگویان وزارت دفاع و داخله اشتراک کرده بود، گفت که وزارت دولت در امور صلح بنا بر فیصله جرگه بزرگ ایجاد شده و امروز اشرف غنی فرمان لغو شورای صلح را نیز امضا کرد.
پس از این خبراما، توییتر ارگ فوراً توییت کرد که تنها دبیرخانه شورای عالی صلح لغو شده است.
پیش از این برخی آگاهان حکومت را به ایجاد نهادهای موازی در کنار نهادهای رسمی متهم کرده‌اند.
با این همه، دبیرخانه شورای عالی صلح که در چند سال گذشته دستاوردی قابل لمس نیز نداشت، ملغی شده و صلاحیت‌های آن به وزارت دولت در امور صلح که در راس آن سلام رحیمی یکی از نزدیکترین چهره‌ها به اشرف غنی است، گماشته شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا