آخرین اخباراجتماعافغانستان

در سه ولایت با خشک‌سالی مبارزه می‌شود

وزارت زراعت، ‌آبیاری و مالداری برای مالداران ولایت‌های بادغیس، غور و جوزجان نزدیک به هفت هزار متریک تُن مواد خوراکه حیوانی کمک می‌کند.
خشک‌سالی در شماری از ولایت‌ها، نگرانی‌های زیادی از جمله برای مالداران به بار آورده است.
به خاطر همکاری با مالداران، کمیسیون تدارکات ملی به ارزش بیش از ۲۵۴ میلیون افغانی را، برای خریداری مواد خوراک حیوانات منظور کرده است تا مالداران ولایت‌های جوزجان، غور و بادغیس از این کمک‌ها مستفید شوند.
پیشنهاد قرار‌داد این کمک، از سوی وزارت زراعت تدوین شده بود که روز یک‌شنبه از طرف محمداشرف غنی رییس جمهور کشور منظور شد.
در مجموع برای سه ولایت شش هزار و ۷۵۰ متریک تُن مواد خوراکی حیوانی خریداری و در جریان هفته‌ پیش رو انتقالش آغاز می‌شود.
این مقدار مواد خوراکی در جریان ۴۵ روز آینده به دسترس مالداران قرار ‌داده می‌شود.
پول تهیه‌ این مواد از کود ۹۲ اضطرار ریاست جمهوری، به منظور حمایت از مالدارانی صورت گرفته است که به دلیل کمبود بارنده‌گی‌ها در جریان امسال، از این ناحیه نگرانی داشتند، تا به کمبود مواد خوراکی حیوانات‌شان مواجه نشوند.
از این مقدار خوراکی، پنج هزار و ۸۸۹ متریک تُن برای مالداران غور، ۸۸۲ متریک تن برای مالداران بادغیس و پنج هزار و ۲۸۰ تُن برای مالداران جوزجان توزیع می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا