آخرین اخبارافغانستانسیاست

رییس جدید اداره بررسی مقرر شد

محمد نعیم حقمل بر اساس فرمان جدید ریاست جمهور به عنوان رییس عمومی اداره عالی بررسی مقرر شد.

محمد نعیم حقمل بر اساس فرمان جدید ریاست جمهور به عنوان رییس عمومی اداره عالی بررسی مقرر شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در فرمان اشرف غنی مبنی بر تعیین آقای حقمل آمده است:« به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و بر اساس فقره ۱ ماده ۷ قانون اداره عالی بررسی، تعیین محمد نعیم حقمل در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره عالی بررسی منظور است.»
در این فرمان گفته شد که آقای حقمل در بست خارج رتبه در این پست گماشته شده است.
این در حالی است که تغییر و تبدیلی‌های جدید در ادارات دولتی در این اواخر بیشتر شده و منتقدان و رقبای انتخاباتی رییس جمهور غنی، آن را مرتبط به مسایل انتخاباتی می‌دانند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا