آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

منظوری ۲۷ مورد تدارکاتی در نشست کمیسیون تدارکاتی ملی

۲۷مورد تدارکاتی به ارزش ۲٫۶ میلیارد افغانی از جمله، تصحیح بسته‌های انترنتی خاص صاحب منصبان وزارت دفاع ملی، ساختمان فاز اول سالون اجتماعات مصلای مزاری در کابل و قرارداد کرایه وسایط زرهی کمیسیون دسترسی به اطلاعات منظور شد.

۲۷مورد تدارکاتی به ارزش ۲٫۶ میلیارد افغانی از جمله، تصحیح بسته‌های انترنتی خاص صاحب منصبان وزارت دفاع ملی، ساختمان فاز اول سالون اجتماعات مصلای مزاری در کابل و قرارداد کرایه وسایط زرهی کمیسیون دسترسی به اطلاعات منظور شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این نشست ۳۱ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه ۲۷ مورد آن به ارزش بیش از ۲.۶ میلیارد افغانی به شمول ساختمان فاز اول سالون اجتماعات مصلای مزاری در کابل، از سوی این کمیسیون منظور گردید.
سپس کمیسیون دسترسی به اطلاعات درخواست هدایت در رابطه به طی مراحل تعدیل پروژه کرایه گیری پنج عراده واسطه نقلیه زرهی مورد ضرورت این کمیسیون را نمود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید و به وزارت مالیه هدایت داده شد تا در زمینه چگونگی به کارگیری موترهای زرهی، طرحی را ترتیب و به کمیسیون ارائه نماید.
در این نشست همچنان وزارت دفاع ملی درخواست منظوری تصحیح بسته‌های انترنتی خاص یکی از شرکت‌های مخابراتی ضرورت منسوبین اردوی ملی را نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید.
اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه اعمار کمپلکس سردخانه‌های عصری ۵۰۰ متریک در ۱۰ ولایت کشور مربوط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی و قرارداد تدارک ۱۱ قلم مواد تحکیماتی صحرایی به منظور بررسی‌های بیشتر اعاده گردید.
از سویی هم، طبق آجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله‌های قبلی این کمیسیون را به بحث گرفت که شماری آن اعاده و تعداد دیگری آن منظور شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا