آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

سرپرست وزارت «شهر سازی و اراضی» رسماً به کار آغاز کرد

محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با حضور سرور دانش معاون دوم رییس‌ جمهور امروز رسماً کارش را آغار کرد.


محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با حضور سرور دانش معاون دوم رییس‌ جمهور امروز رسماً کارش را آغار کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، سرور دانش معاون دوم رییس ‌جمهور در سخنانی، ادغام اداره مستقل اراضی را با وزارت شهرسازی و مسکن یک گام نیک در اصلاحات اداری، جلوگیری از تورم تشکیلاتی و حذف ادارات موازی عنوان کرد.
برخی از منابع می‌گویند که هر دوی این اداره در تمام ولایات افغانستان نمایندگی و دفتر ولایتی دارد و احتمال می‌رود با ادغام این ادارات تعدادی زیادی از کارمندان رسمی و قراردادی هر دو اداره بیکار شوند.
به اساس فرمان رییس جمهور، اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن ادغام شد.
پس از این، اداره جدید به نام «وزارت شهرسازی و اراضی» یاد خواهد شد.
پس از گذشت چهارسال، تاکنون کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل نبوده و برخی وزارت‌ها با سرپرست اداره می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا