آخرین اخبارافغانستانسیاست

سفارت افغانستان در دوشنبه: فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان نابود شده است

خبرگزاری دید: همزمان با سالگرد ٢ سالگی حکومت طا-لبان بر افغانستان، سفارت کشور در دوشنبه می‌گوید که سوءمدیریت شماری از رهبران بلندرتبه جمهوریت و خوش‌باوری و اعتماد مردم افغانستان به حامیان غربی باعث شد طا-لبان دوباره مسلط شوند.

ظاهر اغبر سفیر نظام پیشین در دوشنبه به تازگی در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد تسلط طا-لبان بر افغانستان از این روز به عنوان فرو رفتن کشور به بحران عمیق و تاریک یاد کرده است.

در بیانیه این سفارت آمده است: کشتار نظامیان کشور، شکنجه وحشیانه افراد ملکی در ملاء عام، بسته شدن مکاتب به روی دختران، ممانعت غیرموجه و ضد انسانی زنان از همه حقوق ابتدایی مانند کار و تحصیل، فروپاشی نظام اداری و بروکراسی کشور، پا گذاشتن و بی‌حرمتی به ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی و تاریخی، معرفی سخت‌گیرانه‌ترین روش‌ها به اساس موعظه‌های مدرسه‌های جاسوسی و حلقات افراطی همسو، تحقیر بزرگان قومی و در نهایت مستولی شدن جهالت زیر اسم تطبیق شریعت از مولفه‌های بحران آفریده شده توسط طا-لب است.

این سفارت در ادامه می‌گوید که فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان تحریف شده و آسیب جدی دیده است.

بیانیه افزوده که تداوم حاکمیت طا-لب تهدید جدی بر داشته‌ها و ارزش‌های باقی مانده افغانستان پنداشته می‌شود.

این سفارت ١٥ اگست را روز ماتم ملی اعلان کرده و خواستار همصدایی و اتحاد سیاسیون و مردم شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا