آخرین اخبارافغانستانسیاست

وزیر دولت در امور پارلمانی مقرر شد

ضیا‌ءالحق امرخیل به تازگی از سوی رییس جمهور غنی در فرمانی به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی مقرر شد.

ضیا‌ءالحق امرخیل به تازگی از سوی رییس جمهور غنی در فرمانی به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی مقرر شد.
به گزارش خبرگزاردید، رییس جمهور غنی در فرمانی، ضیاءالحق امرخیل را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی مقرر کرد.
در فرمانده مندرج است: به تاسی از حکم فقره (۱۳) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم ضیاالحق امرخیل به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی در بست خارج رتبه منظور است.
ضیاالحق امرخیل دارای مدرک ماستری در مدیریت انکشافی از کشور ایتالیا است. او پیشتر به عنوان مشاور ارشد رییس جمهوری کشور در امور مردمی و سیاسی و به عنوان رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات انجام وظیفه کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا