آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

فساد گسترده در کمرکات کشور وجود دارد/ افزایش تعرفه بر کالای چینی بازرگانان را به خساره مواجه کرده است

اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی روی اموال وارداتی از چین به افغانستان، باعث متوقف شدن ۵ هزار کانتینر اموال تجاری و بروز خسارات مالی هنگفت به تاجران شده است.


اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گوید که افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی روی اموال وارداتی از چین به افغانستان، باعث متوقف شدن ۵ هزار کانتینر اموال تجاری و بروز خسارات مالی هنگفت به تاجران شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، امروز سه‌شنبه ( ۹ میزان) در نشستی پیرامون ارزیابی چالش‌ها و فرصت‌ها در سکتور صادرات از افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی بر اموال وارداتی چین به افغانستان انتقاد کرد.
آقای الکوزی گفت که تعرفه‌های گمرکی روی اموال چینی که به شکل ناگهانی و بدون درنظر داشت شرایط عینی در گمرکات کشور افزایش یافته، ۵ هزارکانتینر اموال تجارتی تاجران را متوقف کرده است.
وی گفت که توقف هزاران کانتینر اموال تجاری که اموال خراب شدنی را نیز شامل می‌شود، باعث گردیده که روزانه به ارزش ۲ میلیون دالر اموال از چرخش افتاده وخسارت‌های جدی برتاجران کشور وارد شود.
آقای الکوزی از وزارت صنعت و تجارت افغانستان خواست که تعرفه‌های گمرکی را با در نظر داشت شرایط عینی، و نیازمندی مردم تنظیم نموده و هرچه زودتر به مشکلات تاجران در گمرکات رسیدگی کند.
وی با اشاره به فساد گسترده در گمرکات کشور، این عامل را یکی از موانع افزایش صادرات تولیدات داخلی خواند.
با این همه، دریک گردهمایی دیگر تاجران که اموال شان در گمرکات به دلیل بلند رفتن ناگهانی تعرفه‌های گمرکی روی اموال چینی متوقف شده، دست به اعتراض زده و خواهان کاهش تعرفه‌های گمرکی شده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا