آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

قدرت رسانه‎ ها در جنگ نرم و ساختار قدرت!

دنیای امروز عرصه جنگ بین رسانه‌هاست، کارشناسان معتقدند که دنیای کنونی وارد یک جنگ رسانه‌ای تمام و کمال شده و سرعت گردش اطلاعات در آن بسیار سرسام آور است و هر کس بتواند مدیریت گردش این اطلاعات را به دست گیرد، به دنیا حاکمیت می‌کند و در حقیقت در دنیای امروز، قدرت نرم حرف اول و آخر را می‌زند. رسانه کارکرد دو سویه دارد، ولی عملاً رسانه‌های امروزی در خدمت ابر قدرت‌های جهانی قرار دارد .

جنگ رسانه‌ای:
استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها ، اعم از رسانه‌های نوشتاری، دیداری‌ و شنیداری با استفاده از شیوه‌های جنگ روانی به منظور کسب منافع را جنگ رسانه‌ای می‌گویند .
دنیا امروز تبدیل به یک میدان جنگ تمام و کمال رسانه‌ای شده است، رسانه‌ها ابزاری هستند که برای تسلط بر افکار و اراده ملت‌ها با تمام قوا آماده هستند، آنچه مسلم است جنگ رسانه‌ای از برجسته‌ترین مولفه‌های جنگ نرم و جنگ‌های مدرن در جهان کنونی محسوب می‌شود، جنگ نرم به عنوان استراتژی انتخابی استعمارگران جهانی برای تسلط بر افکار و اراده ملت‌ها تدوین و طراحی شده است.
اما جنگ رسانه‌ای چیست؟
این سوال و ده‌ها سوال دیگر وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود، جامعه‌شناس و اندیشمند متفکر باید امروز سمت وسوی نگرش به خرده فرهنگ‌ها را تغییر دهد و با تغییرات اساسی در عرصه اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی، این بخش هم باید به نگرش فراتر از موارد فعلی بپردازد و این نیست مگر این که دنیای امروز تبدیل به یک میدان جنگ تمام و کمال رسانه‌ای شده است .
اما بیشترین کاربرد جنگ رسانه‌ها در هنگام نبرد نظامی شدت یافته و می‌یابد، البته این به آن معنا نیست که این کاربرد از اهمیت رسانه‌ها در دیگر زمان‌ها می‌کاهد، بلکه می‌توان گفت آن جنگی است که در شرایط صلح و نه صلح و جنگ نیز بین قدرت‌ها و دولت‌ها به صورت غیر رسمی مورد استفاده قرار گیرد .

نویسنده

نیلوفر مستعد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا