آخرین اخباراسلایدشوافغانستانتحلیلسیاست

مردم از نمایندگان راضی نیست؛ میدان برای چهره‌های جدید بزرگ است

دوری مرم از نمایندگان فعلی در مجلس بستری است برای چهره‌های جدید که در انتخابات ۲۸ میزان کاندید خواهند بود و برای راه یافتن به مجلس جدید می‌بایست اعتماد مردم را به خود جلب کنند.


انتخابات پارلمانی و شورا‏های ولسوالی‌ها در حالی قرار است که در ۲۸ ماه میزان سال روان برگزار شود که میزان نارضایتی مردم از نمایندگان فعلی در پارلمان خیلی بلند است.
از حضور کم‌رنگ مردم در مراکز توزیع شناسنامه و ثبت نام رای دهندگان پیداست که مردم از نمایندگان شان در مجلس شاکی‌اند و در انتخابات پیش رو در انتخاب شان دقت بیشتری به خرج می‌دهند.
کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات و دیگر مقامات حکومتی از چندی بدین سو سرگرم دعوت کردن مردم به انتخابات آینده است. اما میزان فاصله مردم از نمایندگان در حدی است که سخت به نظر می‌رسد نمایند‌گان فعلی یک بار دیگر آرای همین مردم را بیگرند و راهی پارلمان شوند.
پارلمان هشتمین سال کاری را خود با زنگ رییس جمهور غنی آغاز کرد. مجلس نمایندگان در این هشت سال که سه سال آن را بدون برگزاری کدام انتخابات پیش رفته است، هیچ دستاورد و کار مملوسی انجام نداده است. نمایندگان فعلی که در نتیجه انتخاب مردم به مجلس راه یافته‌اند بیشتر شامل این گروه‌ها می‌شوند: تاجر، قوماندن، نماینده احزاب و شماری بسیار اندک که خارج از این گروه‌ها اند، هستند. عملکرد مجلس نمایندگان در این چند سال برای شهروندان کشور مثل روز روشن است و برای هیچ کس پوشیده نیست.
در این میان دوری مرم از نمایندگان فعلی در مجلس بستری است برای چهره‌های جدید که در انتخابات ۲۸ میزان کاندید خواهند بود و برای راه یافتن به مجلس جدید می‌بایست اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
اخیراً « طلوع نیوز » گزارشی زیر نام « شهروندان و انتخابات » داشت و در بخش‌های این گزارش معلوم است که شهروندان افغانستان در انتخابات ۲۸ میزان به چهره‌های جدید بیشتر اعتماد خواهند کرد و نمایندگان فعلی آن طور که مردم انتظار داشته‌اند ظاهراً عمل نکرده‌اند.
کسانی که در این گزارش از آن‌ها نظر گرفته شده است بیشتر شان بر عملکرد نمایندگان تاخته‌اند و آن‌ها را به بی‌کفایتی متهم کرده‌اند.
کار نامه مجلس نمایندگان برای مردم فراوان روشن است و همین موضوع کار را برای نمایندگانی که باید جهت اعتماد دوباره مردم تلاش کنند، دشوار کرده است. طی چند روز گذشته با نمایندگانی صحبت داشتم که می خواهند دوباره آرای مردم را داشته باشند و در عین حال، نگران‌اند که مبادا دیگر به آن‌ها باور نکنند. این نمایندگان از حضور ناچیز مردم در مراکز مربوط به انتخابات نگران‌اند.
نمایندگان در ایام مبارزات انتخاباتی جهت گرفتن رای مردم، حرف‌های کلان کلان داشتند و اکنون همان کلان کلان حرف زدن‌ها سبب شده است تا نگران آینده خود باشند. می‌توان نوشت که دلیل عمده حضور کم‌رنگ مردم در مراکز توزیع شناسنامه و ثبت نام رای دهندگان فاصله مردم از کنش نمایندگان در مجلس است.
خبرگزاری دید که خود را در برابر ترغیب مردم به پروسه انتخابات مسئول می‌داند گزارشاتی بسیاری در خصوص انتخابات پیش رو تهیه کرده است که در تمامی این گزارش‌ها یک مورد به گونه درشت دیده می‌شود که نارضایتی مردم از نمایندگان کنونی در مجلس نمایندگان است.
برخی از نهادهای انتخاباتی به این باورند که نمایندگان فعلی مجلس و چهره‌های جدید که تصمیم دارند در انتخابات پیش رو کاندیدا باشند، مردم را به روند توزیع شناسنامه و ثبت نام رای دهندگان ترغیب کنند.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا