آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

مقاطعه سیاسی جمعیت؛ حکومت تا کجا پیش خواهد رفت

اکنون، اگر حکومت بر موضع خود مبنی بر کنار رفتن آقای نور پافشاری کند، جمعیت اسلامی و جریان‌های همسو با آن با تیم حاکم قطع رابطه سیاسی خواهند کرد و این بر شانه‌های اتاق فکر اشرف غنی گران تمام می‌شود.به دنبال شایعاتی مبنی بر برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ از سوی ارگ، روز گذشته رییس جمعیت اسلامی و شورای رهبری این حزب به مزارشریف رفتند و با آقای نور دیدار کردند.
در این دیدار فیصله رهبری جمعیت اسلامی بر این شد که اگر حکومت، عطا محمد نور را از ولایت بلخ برکنار کند، حزب جمعیت اسلامی کلاَ با حکومت قطع رابطه خواهد کرد.
همچنان گفته شده که این فیصله جمعیت اسلامی به داکتر عبدالله نماینده حکومت تسلیم داده شد تا به ارگ سپرده شود.
نکته مهمی که در این فیصله وجود دارد، هشداری است که جمعیت اسلامی مبنی بر مقاطعه سیاسی کامل با حکومت در صورت عزل آقای نور از ولایت بلخ، داده است.
جمعیت اسلامی به مثابه یک حزب سیاسی بزرگ در سطح افغانستان که در طول بیش از یک دهه گذشته، به عنوان ستون اصلی نظام کنونی در ساختار قدرت حضور داشته و ده‌ها و صدها کدر نظامی، ملکی و سیاسی در سطح رهبری نظام دارد، می‌تواند چالش‌های زیادی برای تیم حاکم خلق کند.
برخورد با عطا محمد نور که در این حزب سیاسی سمت ریاست اجرایی را ایفا می‌کند، در واقع برخورد و مقابله با تمام اعضای حزب و جریان‌های همسو با آن است.
از طرف دیگر، این تشکل سیاسی در سطح ملی متحدین زیادی از میان جریان‌های جهادی و قومی دارد که می‌تواند چالش‌هایی را در سطح ملی متوجه حکومت کند.
دو حادثه در گذشته نشان داده است که ریشه‌های سیاسی و اجتماعی والی بلخ عمیق‌تر از معیارها و سنجش‌های ارگ و تیم اتاق فکر آن است.
حادثه اول توطیه مهمند: در این توطیه که علیه آقای نور برنامه‌ریزی شده بود، حکومت نتوانست او را وادار به کرنش کند؛ چرا که عضویت او در جمعیت و ریشه‌های مردمی‌اش مانع فشار حکومت شد؛ حکومتی که از هر وسیله ممکن برای ضربه زدن به رقبای سیاسی‌اش استفاده می‌کند.
حادثه دوم نشست قندهار: در این حادثه، هرچند تیم حاکم مانع سفر والی بلخ به قندهار شد، ولی پیامد‌ها و موضع‌گیری‌های شدید جریان‌های همسو با آقای نور در برابر این عمل حکومت، نشان داد که این والی « بیدی نیست که از این بادها بلرزد».
اکنون، اگر حکومت بر موضع خود مبنی بر کنار رفتن آقای نور پافشاری کند، جمعیت اسلامی و جریان‌های همسو با آن با تیم حاکم قطع رابطه سیاسی خواهند کرد و این بر شانه‌های اتاق فکر اشرف غنی گران تمام می‌شود.
مقاطعه جمعیت اسلامی با حکومت؛ یعنی فرو ریختن شیرازه نظام، نظامی که در حال تبدیل شدن به «دیکتاتوری قومی» است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا