آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاست

ملا محمد ناصر آخوند سرپرست وزارت مالیه تعیین شد

خبرگزاری دید: ملا محمد ناصر آخوند معین قبلی معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه، سرپرست این وزارت گماشته شد.

ذبیح الله مجاهد به تازگی در رشته توییتی از تعیینات جدید در وزارت مالیه و وزارت انرژی و آب خبر داد.

مجاهد گفت که بر اساس حکم جدید، ملا محمد ناصر آخوند معین قبلی معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد.

وی افزود که ملا عبدالقاهر ادریس معین قبلی معینیت انرژی وزارت آب و انرژی به عنوان معین عواید و گمرکات وزارت مالیه گماشته شده است.

به گفته وی، عبدالقدیر احمد معاون دوم بانک مرکزی نیز به عنوان معین امور مالی وزارت مالیه تعیین شد.

گفتنی است که وزارت مالیه یکی وزارت‌خانه‌های کلیدی کشور محسوب می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا