آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاست

هدف آتی تروریزم اعضای جامعه مدنی کشور است/ اطلاعات و فرهنگ باید فهرست آثار عتیقه را ترتیب کند

معاون نخست ریاست جمهوری در یادداشت ۲۳جلسه شش و نیم صبح ضمن ارائه گزارش کارکردها، گفته است که هدف بعدی تروریستان ترور اعضای جامعه مدنی به هدف زیر فشار قرار دادن دولت است. او همچنان به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده که فهرست آثار عتیقه شهر کابل را تا جلسه آینده کابینه ترتیب کند.
به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در یادداشت امروز چهارشنبه(۲۱عقرب) از تمرکز تروریستان بر قتل و ترور اعضای جامعه مدنی خبر داده است. آقای صالح همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته که هرچه زودتر فهرست آثار عتیقه شهر کابل را ترتیب کند، در غیر آن اطلاعیه‌اش را در پیوند به تخریب سینمای پارک تصحیح نماید.

صالح: ریاست امنیت ملی خبر می‌دهد که طالبان تصمیم گرفته‌اند که جامعه مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان که از جمله اهداف نرم استند هدف ترور قرار بدهند.
صالح افزوده: به نظر طالبان کشتارهایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش می‌کند باعث نارضایتی مردم از حکومت می‌شود. من این اطلاع را بخاطر پخش ارعاب و ترس انجام نمی‌دهم بلکه می‌خواهم به شما ماهیت دشمن را روزمره و استوار بر معلومات استخباراتی درجریان قرار بدهم.
معاون نخست ریاست جمهوری همچنان در پیوند به تخریب سینمای پارک و اعتراض وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است سینمای پارک آثار عتیقه نبود و خاطره برخی باشندگان ارشد کابل به معنی این نیست که نوسازی و تغییر ایجاد نشود.
صالح: به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده شد که فهرست تمام بناهایی را که عنوان میراث تاریخی دارند برای دفتر معاونیت ریاست جمهوری بسپارند بخصوص بناهای واقع در کابل را زیرا این نوشته ها در باره کابل است. اگر چنین فهرستی وجود ندارد این وزارت مکلف است قبل از جلسه بعدی کابینه اظهار نظر خود در باره سینمای پارک شهر نو را تصحیح نماید.
او در بخشی دیگر افشا کرده که الله گل مجاهد یکی از وکلای کابل در پارلمان به آمر حوزه دوازدهم زنگ زده و او را تهدید نموده است.
آقای صالح این اقدام مجاهد را در راستای تضعیف پولیس و همدستی با مجرمان تعریف نموده است.
در این یادداشت معاون نخست ریاست جمهوری همچنان به کار استخباراتی جدی علیه تروریزم، استرداد زمین‌های غصب شده دولتی، افشای هویت تروریستان در بند، پیشرفت تحقیقات در پیوند به حمله خونین بر دانشگاه کابل، طرح تامین امنیت ساحه غرب کابل، سپردن میثاق امنیتی به ولایت بلخ، طرح جریمه ترافیک و طرح کاهش بیروبار در سطح شهر پرداخته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا