آخرین اخبارافغانستاندیدگاهسیاست

وجدان زخم خورده بشریت؛ امریکا و اداره کابل را مخاطب قرار می‌دهد!

انفجاربزرگ امروز(دیروز دهم سرطان) کابل یکی دیگر از مصداق‌های آشکار «جنایت علیه بشریت» و «عمل تروریستی» بود که ده‌ها انسان بیگناه را به خاک و خون کشاند و برای چندمین بار خطر و تهدید طالبان تروریست را نشان داد.

انفجاربزرگ امروز(دیروز دهم سرطان) کابل یکی دیگر از مصداق‌های آشکار «جنایت علیه بشریت» و «عمل تروریستی» بود که ده‌ها انسان بیگناه را به خاک و خون کشاند و برای چندمین بار خطر و تهدید طالبان تروریست را نشان داد.
این جنایت در شرایطی از سوی گروه تروریستی طالبان سازمان داده شد، که مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان در قطر با خوش بینی‌های دو طرف جریان دارد؛ و قراراست در آینده نزدیک، حکومت افغانستان نیز در روند این مذاکرات شرکت داده شود.
با ارتکاب جنایات مکرر علیه بشریت و پافشاری طالبان بر مفکوره و رویه تروریستی خود، انتظار برده می‌شود که اگر امریکایی‌ها و حکومت کابل بر تعهدات بشری خود صادق‌اند و ریگی در کفش ندارند، فوراً روند مذاکرات را قطع و تمام توان سیاسی و نظامی(را) برای سرکوب و مجازات تروریست‌های طالب بکار گیرند. درغیر این صورت، ادامه گفت‌وگوها با طالبان، به منزله شریک جرم بودن با تروریست‌ها دانسته می‌شود و روند صلح نیز یک خیمه شب بازی فریبنده بیش تلقی نمی‌گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا