آخرین اخبارافغانستانحقوق بشرخبر های مهمزنان

کارشناس حقوق بین‌الملل: تغییر مثبت در افغانستان با واکنش منسجم و اصولی جهان امکان‌پذیر است

خبرگزاری دید: کارشناس حقوق بین‌المللی می‌گوید تغییر مثبت در افغانستان تنها با واکنش بین‌المللی منسجم و اصولی تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل امکان‌پذیر است.

کریمه بنون کارشناس حقوق بین‌الملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که آنچه پس از بازگشت طا-لبان به قدرت انجام شده، کارا نبوده است.

وی با بیان اینکه استفاده از رویکرد آپارتاید جنسیتی یکی از امیدوارکننده ترین گزینه‌ها است، بیان داشت: طا-لبان در مورد حقوق زنان فقط کوتاهی نمی‌کنند، سرکوب زنان در مرکز سیستم حکومتی و فلسفه آن‌ها قرار دارد.

به گفته وی، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی وضعیت است و ممکن است علیه برخی از متهمین اتهامات جنایی بین‌المللی مطرح کند. با این حال، این به تنهایی برای رسیدگی به بحرانی با این مقیاس کافی نیست.

خانم بنون افزود: حمایت از حقوق بشر و اقدامات بشردوستانه باید به جای اینکه با یکدیگر معاوضه شوند، به طور متقابل باید تقویت شوند.

وی در اخیر سخنان خود گفت که شورای امنیت باید قطع‌نامه‌ای را تصویب کند که در آن رفتارهای طا-لبان با زنان افغان هم به عنوان شکنجه بر مبنای جنسیت و هم به عنوان چارچوب نهادینه شده آپارتاید جنسیتی شناخته شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا