آخرین اخباراجتماعافغانستان

کمیته شهرداری مکاتب در مزارشریف شروع به کار کرد


مسئولان معارف و شهرداری مزارشریف می‌گویند: با ایجاد کمیته شهرداری مکاتب، دانش‌آموزان با فرهنگ شهرنشینی آشنایی پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، انجنیر جان محمد، معاون شهرداری مزارشریف گفت: کمیته شهرداری مکاتب این‌بار در ۲۰ مکتب دیگر شهر مزارشریف ایجاد شده است.
وی می‌گوید که از میان دانش‌آموزان براساس انتخابات، کسانی به عنوان شهردار، معاون، منشی، مسئول تنظیف و خزانه‌دار تعیین می‌شوند.
وی افزود: کار این گروه که تمثیل کار شهرداری است و محدود به محیط مکتب است. معاون شهرداری مزارشریف گفت: برخی وسایل و امکانات از سوی شهرداری برای کمیته مذکور داده می‌شود.
احمد صبغت مستقیم، رییس معارف بلخ، با استقبال از این کار شهرداری گفت: در نظر است تا در سال‌های بعدی این برنامه در ولسوالی‌های بلخ نیز گسترش یابد.
وی افزود: روزانه معلمان برای چند دقیقه، در مورد فرهنگ شهرنشینی و چگونگی رعایت آن برای شاگردان توضیح خواهند داد.
بصیره نوری، دانش‌آموز صنف نهم که به عنوان شهردار مکتب “گوهر خاتون” انتخاب شده است گفت: فعالیت کمیته در مکتب می‌تواند سبب بلند رفتن آگاهی خانواده‌ها نسبت به رعایت فرهنگ شهروندی و شهرنشینی شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا