آخرین اخباراجتماعافغانستان

کمیسیون انتخابات تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

بر اساس اعلامیه کمیسیون انتخابات، سند همکاری میان این اداره و ریاست عمومی ثبت احوال نفوس امضا شده که بر بنیاد آن اداره ثبت احوال نفوس مکلف است تا زمان برگزاری انتخابات برای افراد واجد شرایط رای‎دهی شناس‎نامه کاغذی توزیع کند.
به گزارش خبرگزاری دید، تفاهم‎نامه همکاری میان کمیسیون انتخابات و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس روز گذشته امضا شد و بر بنیاد آن، اداره ثبت احوال نفوس مکلف است تا برای افراد واجد شرایط تا موقع برگزاری انتخابات شناس‎نامه کاغذی توزیع کند.
گفته شده که کمیسیون انتخابات ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان را بر اساس شناس‎نامه شهروندی انجام می‎دهد.
طبق ماده هشتم قانون انتخابات، کمیسیون مکلف است تا فهرست رای دهندگان را به تفکیک مراکز رای‎دهی ترتیب کند و ماده سی‎وهفتم قانون مذکور، شهروندی افغانستان، اکمال سن هژده سالگی در روز انتخابات و درج نام در فهرست رای دهندگان را از جمله شرایط رای‎دهی بیان کرده است. با در نظرداشت این، نخستین سندی که شهروندی و سن افراد به اساس آن تثبیت شده می‎تواند شناس‎نامه است.
هرچند کمیسیون انتخابات تلاش دارد تا انتخابات پارلمانی را در زمان معین آن برگزار کند، ولی آگاهان به این باورند که به نسبت مشکلات فراوانی که در ساختار این کمیسیون وجود دارد؛ برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده امکان ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا