آخرین اخباراجتماعافغانستان

گشایش نخستین مرکز آموزش رایگان کمپیوتر در هرات


نخستین مرکز آموزش رایگان کمپیوتر برای جوانان در شهر هرات گشایش یافت.
این مرکز ازسوی یک شرکت مخابراتی باهمکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، هدایت‌الله زاهد رییس این شبکه مخابراتی در افغانستان، هدف از ایجاد این مرکز را بلندبردن توانایی و ظرفیت جوانان اعلام کرده و از ارایه این نوع خدمات در آینده نیز نوید داد.
او گفت: بدون حمایت نسل نو و توجه به ارتقای توانمندی جوانان، توسعه و انکشاف در کشور ناممکن است.
در همین حال، مونسه حسن‌زاده معاون مقام ولایت هرات از این شرکت مخابراتی و بنیاد خیریه آن به خاطر ایجاد این مرکز آموزشی قدردانی کرد و گفت: دسترسی جوانان در شرایط کنونی به تکنالوژی و ارتباطات مهم است.
از سویی هم، تواب مبارز آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، ابراز داشت که بعد ازین جوانان بگونه منظم در این مرکز آموزشی برنامه‌های کمپیوتر را فراخواهند گرفت.
گفتنی است که در این مرکز آموزشی حدود بیست پایه کمپیوتر، میز و سایر تجهیزات غرض آموزش جوانان مهیا شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا